Vil du være med på å utvikle kontainerbaserte løsninger for værtjenester?

Plattformutvikler

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Meteorologisk Institutt har flere tjenester som går på Kubernetes. Vi ønsker å ha en felles plattform basert på Kubernetes som alle eksisterende og nye tjenester kan nytte seg av. Vi søker derfor etter en person som kan være med på å utvikle og videreutvikle denne fremover. Personen vil få det faglige ansvaret for dette og rett person vil kunne være i førersetet med å forme en fremtidsrettet løsning. 

I dag så nytter vi Docker, Kubernetes, Gitlab og Github og disse vil være sentrale elementer i vår plattform framover. I tillegg så nyttes andre teknologier ved instituttet som du må kunne sette deg inn i. Go og Python nyttes mest som utviklingsspråk på tjenester som skal bruke denne plattformen.

Arbeidsoppgaver

 • din hovedoppgave vil være utvikling og videreutvikling av Kubernetes plattformen
 • du og teamet vil ha ansvar fra en idé oppstår til produksjon og drift
 • du og teamet vil ha ansvaret for tjenesten og løpende forbedring av denne
 • du vil være med å videreutvikle vårt fagmiljø med kunnskapsdeling

Kvalifikasjonskrav

 • du må ha høyere relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå enten master- eller bachelor-nivå.
 • du må ha meget gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • du må ha erfaring med Kubernetes og Docker
 • fordel om du har jobbet med Go evt Python eller andre moderne utviklingsspråk de siste 2 årene
 • vi ønsker at du har erfaring med å jobbe i team som utvikler basert på smidige metoder og kan vise til gode resultater i dette arbeidet
 • vi ønsker at du har erfaring med kontinuerlig oppfølging av applikasjoner

Personlige egenskaper:

 • du brenner for kompetansedeling og er faglig sterk, nysgjerrig og sulten på å lære mer
 • du samarbeider godt med andre for å finne den gode, enkle løsningen i et komplekst systemlandskap og gjennomfører den
 • du trives med å jobbe i team og selvstendig
 • du tar initiativ og er resultatorientert

Vi tilbyr

 • samfunnskritiske utfordringer i et stort IT-faglig miljø
 • lønn avhengig av kompetanse i lønnsspenn for tiden kr 650 000 – 725 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler
 • muligheter for kompetanseutvikling
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som har gode pensjons- og boliglånsordninger
 • sentrumsnært på Blindern, Oslo nær knutepunkt for trikk og t-bane
 • 6 måneders gjensidig prøvetid

Tilleggsinformasjon

Vi legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. MET deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Erik Totlund (erik.totlund@met.no), tlf 48 40 40 00.

Kontaktpersoner

Erik Totlund
Avdelingsleder
E-postadresse: erik.totlund@met.no

Hvem er Meteorologisk institutt?

Moderne meteorologi krever håndtering og analyse av enorme datamengder, og byr på store og spennende faglige utfordringer. Helt fra 1866 har norske meteorologer stått sentralt i utviklingen av faget, og vi er i dag et ledende internasjonalt fagmiljø.