Vil du være med på å utvikle fremtidens vegdrift?

Prosjektleder for drift og vedlikehold Nordmøre og Romsdal

Stillingsbeskrivelse

Vi søker prosjektleder for drift og vedlikehold Nordmøre og Romsdal

Vegseksjonen ved Vegavdeling Møre og Romsdal har nå ledig en stilling som prosjektleder for drift og vedlikehold i Nordmøre og Romsdal. Vegseksjonen har ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av om lag 3600 km riks- og fylkesveger i fylket. Seksjonen har til sammen 44 medarbeidere, fordelt på kontorer i Molde, Åndalsnes og Ålesund. Seksjonen er prosjektorganisert, og vi tilbyr et sterkt fagmiljø og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø.

Denne stillingen er en av de 131 stillingene som vil bli overført til Møre og Romsdal fylkeskommune 1. januar 2020, som en følge av regionreformen.

Kontorsted for denne stillingen er Molde, men Kristiansund kan også vurderes.

Hva skal du jobbe med?

Som prosjektleder har du ansvar for oppfølgingen av driftskontraktene for riks- og fylkesvegene i Nordmøre og Romsdal. Den samlede omsetningen i tilhørende kontrakter er ca. 375 mill. kr i året. I samspill med byggelederne skal du ha daglig oppfølging av fremdrift, kvalitet, økonomi, HMS og medarbeidere. Som prosjektleder for drift og vedlikehold har du en viktig rolle i utviklingen av drift av vegene i framtida. Prosjektlederen rapporterer til seksjonsleder på Vegseksjonen og har foreløpig ikke personalansvar.

Hvem er du?

Du har relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanninga i utlandet, ber vi om en autorisert oversetning av dine papir og en godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det er ønskelig med allsidig erfaring fra arbeid innen drift og vedlikehold av veg eller bygge-/prosjektledelse. Det vil være en fordel med erfaring fra veganlegg. God kjennskap til data som arbeidsverktøy. Du må ha førerkort kl. B.

Vi vektlegger:

  • Evne til å kunne ta initiativ og jobbe selvstendig
  • Erfaring fra lignende arbeid og kjennskap til Norsk Standard og bygge- og anleggskontrakter
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • At du aktivt er med å skape et trivelig og godt arbeidsmiljø og skape gode resultat sammen med andre.

Hva tilbyr vi?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til framtidsrettede løsninger på fagfeltet ditt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

  • Introduksjonsprogram og fadderordning.
  • Fleksitid og gode ordninger for avspasering.
  • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse.
  • Gode muligheter for faglig utvikling.
  • Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf.Offl. § 25.  Du vil i så fall bli varslet.

Annet

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene, dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf.Offl. § 25.  Du vil i så fall bli varslet.

Kontaktpersoner

Odd-Einar Hjellen
Prosjektleder
Telefonnummer: 97527431
Torgeir Bye
Seksjonsleder
Telefonnummer: 90737873

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger