Vil du være med på å utvikle fremtidens IT-løsninger for en etat i endring?

Java-utviklere til Tolldirektoratet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter Java-utviklere som kan være med å lage digitale løsninger som gir god brukeropplevelse for næringslivet, private og interne brukere.

Behovet for vårt samfunnsoppdrag øker!

Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legger til rette for effektiv vareflyt. De kommende årene står samfunnet overfor en sterk vekst i mengden varer som passerer Norges grenser. Derfor fornyer vi våre løsninger og skal etablere nye digitale og brukervennlige kanaler mot næringslivet, private og offentlige myndigheter. Vi skal utvide informasjonsfangsten og i større grad digitalisere tjenester for å mer effektivt kunne vurdere alle varestrømmer og kontrollere på hensiktsmessige stadier i vareførselen. Målet er å gjøre det lett å gjøre rett for våre brukere med fremtidsrettede teknologivalg.    

Digitalisering av innførselsprosessen og smidig grensepassering 

Vi utvikler nye løsninger for å effektivisere innførselsprosesser og fortolling. De nye prosessene skal understøttes av moderne teknologi som skal gi aktørene en smidigere grensepassering. Utviklingen skjer både i form av nye prosjekter og forvaltning i samarbeid med langsiktige teknologipartnere. Vi har lansert nye løsninger som Kvoteappen og en pilot for ekspressfortolling av varer, men vi har fortsatt mye ugjort. 

Om stillingen 

Vi er på jakt etter deg som har noen års erfaring med Java-utvikling, men også nyutdannede med svært god teknisk kompetanse vil bli vurdert. Stillingene er plassert i systemseksjonen i Tolldirektoratets IT-avdeling.

Hos oss vil du: 

 • Utvikle og vedlikeholde løsninger basert på Java og open source-produkter 
 • Inngå i tverrfaglige utviklingsteam som jobber smidig og leverer ny funksjonalitet hyppig ut til brukerne basert på dev/ops-tankegangen 
 • Jobbe tett sammen med både brukere og arkitekter for å utforme gode brukervennlige løsninger 
 • Jobbe med ny og spennende teknologi  

Vi ser etter deg som:  

 • Har en evne til å forstå tekniske problemstillinger, virksomhetens behov og brukernes perspektiver 
 • Er kvalitets- og resultatorientert og liker å jobbe i team 
 • Har interesse for og evne til å forstå kompleks forretningslogikk 
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 

Dine kvalifikasjoner: 

 • Relevant utdanning på minimum bachelorgradsnivå 
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk, gjerne engelsk i tillegg 
 • Erfaring med systemutvikling innenfor et eller flere av følgende områder: 
 • Utvikling og vedlikehold av serverlogikk back-end  
 • Utvikling av JavaScript-basert front-end  
 • Utvikling av micro-tjenester med REST-basert grensesnitt 
 • Utvikling av automatiserte tester med moderne rammeverk 
 • Bruk av databaser 
 • Kjennskap til verktøy som Git, Maven, Nexus, Docker, Jenkins, Splunk, Spring, ElasticSearch Confluence og Jira samt Openshift 
 • Interesse for og erfaring med smidige metodikker som Scrum eller Kanban 
 • Kjennskap til tjenesteorientert arkitektur 

Vi tilbyr: 

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver etter statens regulativ kr 499 600-704 800 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  
 • Mulighet til faglig utvikling 
 • Utfordrende oppgaver og et spennende fagmiljø 
 • Godt kollegialt og sosialt miljø 
 • Sentral beliggenhet rett ved Oslo S 
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens Pensjonskasse 
 • Fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden 

Kontaktpersoner

Annette Ommundsen
Underdirektør
Telefonnummer: 970 36 245
Terje Sverre Tvete
Kontorsjef
Telefonnummer: 918 21 563

Hvem er Tolletaten ?

Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legger til rette for effektiv vareflyt. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Vi er organisert i et sentralt direktorat og seks operative tollregioner, og rapporterer til Finansdepartementet.