Vil du være med på å utvikle de beste samhandlingsløsningene?

Rådgiver/Seniorrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Teknologi gir Arkivverket muligheten til å være tilgjengelig for brukerne på nye måter. Måten vi leverer våre nye tjenester på vil påvirke og bli påvirket av arbeidsprosessene våre.

Samhandling og informasjonsdeling er derfor et område som stadig krever mer oppmerksomhet i form av drift og forvaltning.  Informasjonsmengden i våre løsninger vokser og det trengs en aktiv forvaltning som strukturerer bruken, tilrettelegger arbeidsflyt og integrasjon mellom ulike verktøy.

Vi ønsker å styrke teamet vårt med en rådgiver/seniorrådgiver med systemansvar for samhandlingsløsningene i Arkivverket.  Du vil jobbe sammen og bli kjent med hele organisasjonen, og være en viktig bidragsyter for at vi lykkes.

Vi ser etter deg som har:

Høyere utdanning på universitets- eller høgskolenivå (Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse )

  • 2-5 års relevant erfaring
  • Erfaring fra forvaltning og utvikling av løsninger i og for (sosial) samhandling, portaler og dokumenthåndtering vil vektlegges
  • Generell god IKT-kompetanse og erfaring i bruk av Office og andre kontorstøttesystemer
  • Fordel med noe kjennskap til Webteknologier som eksempelvis React, HTML/HTML5, CSS, TypeScript/JavaScript, Gulp, Node.js etc

Personlige egenskaper:

  • Stillingen stiller særlig krav til å kunne jobbe selvstendig
  • Utpreget samarbeidsevne, på tvers av ulike fagområder
  • Brukerorientert
  • Forretningsforståelse
  • Gode formidlingsevner, både muntlig og skriftlig

Hvorfor skal du arbeide i Arkivverket?

Vi er en virksomhet hvor det digitale skiftet krever stor omstilling og byr på spennende arbeidsoppgaver. Du vil samarbeide med dedikerte og dyktige kolleger og arbeide på et felt i utvikling.

Vi holder til på Sognsvann med enkel tilgang til offentlig transport, turmuligheter og parkering.

Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver fra kr. 449.400,- til 658.300,- avhengig av kompetanse og erfaring. For særskilt godt kvalifiserte, kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

For mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte fagdirektør Sven Bjørn Lilleslåtten, telefon 911 36 872.

Vi oppfordrer:

Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, hull i CV eller funksjonsevne.

Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf offentlighetsloven § 25. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Om oss

Arkivverket tar vare på arkiver fra statlig og privat sektor. Vi leverer tjenester til offentlig forvaltning i form av standarder, regelverk, veiledning og tilsyn.

Vårt samfunnsoppdrag vil kreve store omstillinger i en digital tidsalder, der vi har mål om å ha effektive og selvbetjente løsninger. Vi skal både veilede arkivskapere og tilgjengeliggjøre Norgeshistorien for publikum. Vi er nasjonens hukommelse og nåtidens arkivvoktere.

For mer informasjon se www.arkivverket.no. 

Hvem er Arkivverket?

Arkivverket tar vare på arkiver fra statlig og privat sektor. Vi leverer tjenester til offentlig forvaltning i form av standarder, regelverk, veiledning og tilsyn.

Vårt samfunnsoppdrag vil kreve store omstillinger i en digital tidsalder, der vi har mål om å ha effektive og selvbetjente løsninger. Vi skal både veilede arkivskapere og tilgjengeliggjøre Norgeshistorien for publikum. Vi er nasjonens hukommelse og nåtidens arkivvoktere.

For mer informasjon se www.arkivverket.no