Vil du være med på å utforme framtidens universitetscampus?

Fagansvarlig/rådgiver for programmering av bygg og utomhus

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

NTNU Campusutvikling har ansvar for å ivareta NTNUs interesser og premisser i prosjektarbeidet Campussamling overfor Statsbygg som er byggherre. Enheten skal også påse og iverksette involvering av NTNUs linjeorganisasjon i prosjektene. Fagansvarlig/rådgiver for programmering av bygg og utomhus skal bidra til å sikre at NTNUs interesser og funksjonskrav ivaretas i byggeprosjektene, i alle prosjektfaser og delprosjekter.

Stillingen som fagansvarlig for programmering av bygg og utomhus inngår i campusprosjektets fagledergruppe og rapporterer til prosjektdirektør.

Arbeidssted er i Trondheim.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra både i strategiske prosesser og prosjektarbeid for NTNUs helhetlige campusutvikling
 • Bidra til å utvikle og «oversette» NTNUs mål og premisser for byggeprosjekt til virksomt underlag for byggeprosjektene
 • Være kontaktpunkt for Statsbyggs ansvarlige for programmering og funksjonsbeskrivelser i prosjektene
 • Bidra til gode leveransebeskrivelser, godt grunnlag og gode prosesser med fagmiljøene
 • Påse at oppfyllelse av NTNUs funksjonsbeskrivelser dokumenteres
 • Være kontaktpunkt for relevante faglige tema i de ulike prosjektenes brukergrupper

Kvalifikasjonskrav

 • Utdannelse på minimum masternivå eller tilsvarende innen bygg, arkitektur, planlegging eller andre relevante fagområder. Relevant erfaring kan oppveie for formell utdanningsbakgrunn
 • Aktuelle kandidater har solid faglig basis fra prosjektutvikling og -gjennomføring, gjerne fra universitetssektoren
 • I tillegg ønskes erfaring og dokumenterte resultater innen relevante fagområder
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Kunnskap om og erfaring med akademia eller sammenlignbare virksomheter vil være en fordel
 • Det er ønskelig med erfaring fra flere roller i byggeprosjekt; innen ulike utbyggingsmodeller og virksomheter osv.

Personlige egenskaper 

 • Strukturert, ryddig og utviklingsorientert
 • I stand til å lede et arbeid hvor mange aktører skal bidra til et godt prosjektgrunnlag for en framtidsrettet campus
 • NTNU har sterk kompetanse i egen organisasjon innen flere av de fagfelt som tilligger stillingen. Utstrakt samarbeid med vitenskapelige fagmiljøer er et mål for NTNU
 • God til å finne løsninger og muligheter
 • Gode samarbeidsevner

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr 

 • Norges mest spennende utviklingsprosjekter
 • Et inkluderende og faglig sterkt arbeidsmiljø 
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • Ansattegoder og fordeler
 • Lønn og vilkår 

I stillingen som sjefingeniør/senioringeniør/seniorrådgiver (kode 1088/1181/1364), vil du normalt lønnes fra brutto kr 689 600 til kr 850 000 (ltr.73-81) pr år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stilling som fagansvarlig vil lønnes høyere enn som rådgiver. Det trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde CV, attester og vitnemål.

Generell informasjon 

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Prosjektdirektør campusutvikling Merete Kvidal, merete.kvidal@ntnu.no tlf +47 952 63 887. Ta evt. kontakt med Jeffersonwells ved Anne Dordi Alseth, epost: Anne.Dordi.Alseth@Jeffersonwells.no, tlf +47 924 48 268. Henvendelser til Jeffersonwells kan gjøres fortrolig, om ønskelig også overfor NTNU.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: 82/21

Søknadsfrist: 30.01.2022

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Programmet for campusutvikling

Programmet for campusutvikling ved NTNU består av flere delprosjekter som har ulik karakter og er i ulike faser. NTNU vil være en aktiv og profesjonell part uavhengig av utbygger og entrepriseformer. Prosjektet omfatter i dag samling av campus i Trondheim, samt noe nybygg og planarbeid i både Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Samling av campus i Trondheim innebærer at ca. 110 000 kvadratmeter fra ulike steder i byen, skal erstattes med nye bygg i området ved Gløshaugen, ombygging av NTNUs eksisterende bygninger samt utvikling av Vitenskapsmuséet på Kalvskinnet. Programmet for campusutvikling er en enhet i Fellesadministrasjonen.

Kontaktpersoner

Anne Dordi Alseth
Rådgiver Jefferson Wells
Merete Kvidal
Prosjektdirektør campusutvikling
E-postadresse: merete.kvidal@ntnu.no

Hvem er NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet?

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.