Vil du være med på å utforme framtidens universitetscampus i Trondheim?

Prosjektleder for campussamling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. mars, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Prosjektet Campussamling består av to deler: Bygge- og brukerutstyrsprosjektet ledes av Statsbygg som er byggherre og har ansvar for planlegging og gjennomføring av bygge- og brukerutstyrsprosjektet.

Mottaksprosjektet ledes av NTNU som er forvalter og bruker, har ansvar for gevinstrealisering og skal sikre at universitetets behov og premisser blir ivaretatt.

NTNU Campussamling søker prosjektleder for mottaksprosjektet i NTNU Campussamling, i fast 100 % stilling. Stillingen inngår i campusutviklings prosjektlederforum og rapporterer til prosjektdirektør.

NTNU har sterk kompetanse i egen organisasjon innen flere av de fagfelt som tilligger stillingen. Utstrakt samarbeid med egne fagmiljøer er et mål for NTNU campusutvikling. I perioder vil du også kunne få oppgaver i andre deler av NTNU.

Arbeidssted er i Trondheim.

Arbeidsoppgaver

 • Lede arbeidet i forprosjekt og utbyggingsprosjekt på vegne av NTNU - sikre at definerte mål, krav og leveranser blir realisert.
 • Prosjektledelse, prosjektutvikling, framdriftsstyring, økonomistyring og kvalitetssikring i tett samarbeid med Statsbygg og fagressurser i NTNU campusutvikling.
 • Sikre god kontakt og kommunikasjon mellom prosjektet, NTNUs linjeorganisasjon og samarbeidspartnere.
 • Koordinere mottaksprosjektets team med fokus på effektivitet, samspill og lagbygging.
 • Løpende forberede beslutningsinformasjon og rapportering til prosjektråd og NTNUs ledelse.
 • Gjennomføre beslutninger i operativt samspill med prosjektdirektør og NTNUs fagmiljø.
 • Dokumentere behov og muligheter slik at de kan nyttiggjøres i både prosjekt og organisasjonsutvikling.

Arbeidsoppgaver kan bli endret underveis.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på masternivå eller tilsvarende innen relevante fagområder. Erfaring fra ledelse av store byggeprosjekter med omfattende brukerinvolvering kan kompensere for formell utdanning.
 • Erfaring fra store byggeprosjekter, samt prosjektledelse i sammensatte prosjekter med bred kontaktflate.
 • Erfaring med strategiutvikling og - gjennomføring, herunder sikre forankring hos samarbeidspartnere, brukergrupper og beslutningstakere.
 • God organisasjonsforståelse gjerne fra universitets- og forskningsmiljøer.
 • Gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper.

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Det er en fordel med erfaring fra prosjekter med flere interessenter og stor offentlig interesse.
 • Erfaring med komplekse prosjekter hvor organisasjonsutvikling og brukerperspektiv er sentralt.
 • Kunnskap om og erfaring med akademia eller sammenlignbare virksomheter vil være en fordel.

Personlige egenskaper 

 • Du har et strategisk blikk med evne til å se totalitet og helhet.
 • Du har gode relasjonelle ferdigheter og evner å avdekke ønsker og behov hos ulike interessenter.
 • Du er god til å finne løsninger og se muligheter.
 • Du er strukturert, systematisk og ryddig.
 • Du er fleksibel med gode kommunikasjonsevner.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr 

 • Norges mest spennende utviklingsprosjekt
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Et inkluderende og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • Ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår 

Stillingen lønnes som prosjektleder (1113), normalt fra kr 825 900 til kr 1 053 300 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde CV, attester og vitnemål.

Generell informasjon 

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med prosjektdirektør campusutvikling Merete Kvidal, e-post: merete.kvidal@ntnu.no, tlf: +47 952 63 887. Ta evt. kontakt med Jefferson Wells ved Jannicke Jaeger Leong, epost: jannicke.jaeger.leong@jeffersonwells.no, tlf +47 484 25 090. Henvendelser til Jefferson Wells kan gjøres fortrolig, om ønskelig også overfor NTNU.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: 02/22

 Søknadsfrist: 01.03.2022

Kontaktpersoner

Jannicke Jaeger Leong
Jefferson Wells
Telefonnummer: +47 484 25 090
Merete Kvidal
Prosjektdirektør campusutvikling
E-postadresse: merete.kvidal@ntnu.no

Hvem er NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet?

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.