Vil du være med på å skape en bærekraftig byutvikling med grønn mobilitet i Lillestrøm?

Avdelingsingeniør / overingeniør / senioringeniør samferdsel - plan- og bygningsavdelingen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Beskrivelse av arbeidssted

Lillestrøm, som er i rivende vekst, ligger bare 10 minutter fra Oslo sentrum og Oslo Lufthavn. Kommunen satser sterkt på å utvikle en bærekraftig by med vekt på urbanitet og kvalitet. Byen skal være god å bo, jobbe, handle, oppleve og treffe mennesker i. Gode løsninger for grønn mobilitet og samferdsel er en viktig del av den bærekraftige byutviklingen.

Regional plan for areal- og transport har plassert Skedsmo og Lillestrøm i en enda mer sentral posisjon i Osloregionen. Som en av tre regionbyer i Osloområdet skal vi være med på utarbeidelse av byvekstavtale for Oslo og Akershus. I tillegg vil vedtak av KVU for kollektivtransport på Nedre Romerike vil gi store planleggingsoppgaver for de berørte kommunene, hvor Skedsmo kanskje blir den viktigste. Ifølge fylkestingets vedtak i saken skal det arbeides med utforming av en tiltakspakke for Lillestrøm, og kollektivtraséer mellom Kjeller, Lillestrøm og Strømmen. Samlet er dette store, nye planleggingsoppgaver innen areal og transport de kommende årene.

Plan- og bygningsavdelingen har hovedansvar for kommunens byutvikling, areal- og samferdselsplanlegging. Under samferdselsseksjonen hører overordnet prioritering og planlegging av vei- og trafikktiltak, herunder samferdselsplanen, sykkelbyen Lillestrøm og gåstrategi. I tillegg er oppfølging av mobilitet i kommuneplan, områdereguleringsplaner og detaljreguleringsplaner viktige oppgaver. Seksjonen har ansvar for koordinering av arbeidet overfor statlige og regionale etater og transportetater.

Utlysningen gjelder en 100 % fast stilling som avdelingsingeniør, overingeniør eller senioringeniør på samferdselsseksjonen i Plan- og bygningsavdelingen. Det er per i dag 5 ansatte på seksjonen.

Arbeidssted er rådhuset i Lillestrøm, som ligger 2 minutters gange fra jernbanestasjonen. Reisetid til Oslo er 10 minutter med tog.

Fra 1.1.2020 vil Skedsmo, Fet og Sørum bli sammenslått. Den nye kommunens navn er Lillestrøm kommune. Organiseringen av den nye kommunen er ikke fastsatt. Samferdselsoppgavene vil uansett organisering være høyt prioritert i årene som kommer.

Vi tilbyr

 • Godt faglig og sosialt miljø i en hektisk hverdag
 • Et godt trafikkfaglig miljø, samt variert og høy kompetanse innen avdelingens øvrige ansvarsområder.
 • Fullelektronisk saksbehandling
 • Moderne IT-verktøy, bl.a. autocad og novapoint.
 • Utviklingsmuligheter
 • Lønn etter avtale
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Arbeidsoppgaver tilpasses etter kompetanse

 • Deltakelse i regional samferdselsplanlegging og regionale samferdselsfora, bl.a. med sikte på oppnåelse av nullvekstmålet for personbiltrafikk.
 • Utforming av tiltakspakke for Lillestrøm og byvekstavtale for Oslo og Akershus, med fremtidige regionale og lokale kollektivløsninger, sykkelvegnett og urbane mobilitetsløsninger.
 • Planlegging og gjennomføring av samferdselsprosjekter, samt utarbeidelse av politiske saker.
 • Trafikkutredning, trafikksikkerhetsarbeid og trafikkregulering
 • Deltakelse i avdelingens pågående plan- og utredningsprosesser med samferdselsfaglige råd og innspill
 • Behandling av samferdselsrelaterte henvendelser fra publikum

Vi ønsker at du

 • Er serviceinnstilt og kommuniserer svært godt muntlig og skriftlig
 • Kan arbeide selvstendig og ta ansvar
 • Liker prosjektarbeid og samarbeid med andre etater, avdelinger og sektorer
 • Vil bidra til gjensidig læring og kompetanseheving

Krav til kompetanse

 • Relevant høyere utdannelse
 • Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt

I tillegg vil det være positivt å ha erfaring med prosjektledelse, samferdselsplanlegging og trafikkutredninger, i tillegg til konseptvalgutredninger, kost-/nytteanalyser eller tilsvarende utredningsarbeid.

Nyutdannede oppfordres til å søke.

Søknad sendes

Søknad sendes elektronisk innen fristen ved å trykke «søk stilling».

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Kristin Dale Selvig
plan- og bygningssjef
Telefonnummer: 66938439
Mobil: 986 69 272
Øyvind Daaland Lesjø,
seksjonsleder Samferdsel
Telefonnummer: 951 72 229

Hvem er Skedsmo kommune?

Skedsmo kommunes viktigste oppgave er å utvikle et godt lokalsamfunn og levere gode tjenester til våre innbyggere. Våre ansatte er den viktigste ressursen for å nå disse målene. 

Sammen med Fet og Sørum er vi i gang med å bygge Lillestrøm kommune, som etableres 1.1.2020. Lillestrøm kommune vil ha 87.500 innbyggere, noe som gjør oss til en av de største kommunene i landet. En større kommune vil bety at vi får større fagmiljøer på en rekke områder, noe som vil styrke både den enkeltes utvikling og tjenestene vi skal levere. Dette vil forsterkes gjennom en tverrfaglig organisering og fokus på samarbeid på tvers.