Vil du være med på å sikre en samfunnskritisk infrastruktur?

Planlegger/teknisk prosjektleder IT- datakommunikasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. januar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Liker du å arbeide med utvikling i en kompleks IT-Infrastruktur?
Vil du være en del av et stabilt og godt arbeidsmiljø?
Vil du legge til rette for en fullelektrisk framtid? Da bør du lese videre :)

Vi søker deg som ønsker å planlegge, prosjektere og lede utbygging av sambandssystemer / datakommunikasjonsløsninger for Statnetts IT infrastruktur.

Regional IT Infrastruktur er en seksjon på 48 personer med ansvar for drift og utvikling av Statnetts landsdekkende IT Infrastruktur. Dette innebærer ansvaret for Statnetts sambandsnett, regional IKT, relevernkommunikasjon, telefoni, kWh-innsamling mm.

Til team prosjekt og optimalisering har vi behov for en planlegger/teknisk prosjektleder innen IT datakommunikasjon. Teamet har ansvaret for utvikling og forvaltning av seksjonens prosjektportefølje, ledelse av prosjekter og oppfølging av seksjonens prosjektprogram. Samt ansvar for tverrgående koordinering for å sikre god ressursutnyttelse og gjennomføring viktige oppgaver. Teamet består av prosjektledere med tung teknisk kompetanse innen blant annet datatransmisjon, fiberanlegg og IT i stasjoner, som leverer IT-løsninger til sikring og utvikling av kritisk nasjonal infrastruktur.

Teamet ivaretar leveranser for data-transmisjon/samband til byggeprosjekter (nybygg og reetablering), og har ansvar for å sikre realisering av strategien knyttet til datatransmisjon/samband i henhold til vedtatte tiltaksplaner. Teamet består av i dag av 11 medarbeidere.

Arbeidssted kan være Oslo, Sandnes, Bergen, Sunndalsøra, Stord, Trondheim eller Alta

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse, planlegging, prosjektering og oppfølging av IT-løsninger med tilhørende infrastruktur, både i store anleggsprosjekter i Statnett og egne prosjekter i seksjonen
 • Etablering og forvaltning av avtaler med andre fiberkabelaktører
 • Etablering og forvaltning av rammeavtaler med leverandører
 • Utarbeide og forvalte kravspesifikasjoner og dokumentasjon
 • Stillingen kan medføre ulike roller og arbeidsoppgaver i prosjekter
 • Delta og lede nasjonale faggrupper

Kvalifikasjoner

 • Bachelor- eller mastergrad innen IT-datakommunikasjon eller annet relevant fagområde innenfor IT. Relevant arbeidserfaring vil i enkelte tilfeller kunne kompensere for krav til formell utdannelse
 • Minimum 2 års erfaring fra prosjektarbeid/-ledelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Førerkort klasse B

Vi håndterer samfunnskritisk infrastruktur og det er et krav om at du må kunne sikkerhetsklareres for denne stillingen

Ønskelig, men ikke et krav:

 • Ønskelig med erfaring innen planlegging og/eller drift av IP-, fiber- og datatransmisjonsnettverk
 • Kjennskap til et eller flere av områdene innen WDM-teknologi, fiberkabelteknologi og IP/nettverksteknologi
 • Kjennskap til kraftbransjen er en fordel

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert og har evner til å arbeide aktivt for å nå fastsatte mål
 • Du er initiativrik og tar eierskap til oppgaver
 • Du er engasjert, fleksibel og serviceinnstilt og har et ønske om å finne gode løsninger
 • Du kommuniserer tydelig, åpent og effektivt
 • Du evner til å lede andre
 • Du er en lagspiller og liker å arbeide i team, men også selvstendig der det kreves
 • Du er interessert i fagområdet og evner til holde deg faglig oppdatert og deler gjerne din kunnskap med andre

Vi tilbyr

I tillegg til spennende jobb og gode kolleager tilby vi også:

 • Konkurransedyktig lønn
 • Fleksitid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Hjemmekontor ved behov
 • Mange muligheter til å være sosial, f.eks. via bedriftsidrettslag, kor og revy
 • Firmahytter

Hva sier våre ansatte om oss?

Ansatte har ulike motivasjonsfaktorer, men våre ansatte har noen fellestrekk på hvorfor de jobber i Statnett uavhengig av hvilken rolle de jobber i:

 • Vi har et stort samfunnsansvar som forvalter av landets viktigste infrastruktur
 • Vi har faglig spennende oppgaver og tilrettelegger for kompetanseutvikling
 • Vi har et godt arbeidsmiljø

Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi har som målsetting å invitere minst en kvinnelig søker på intervju hos oss. 

Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen ved behov, f.eks. tilbud om språkopplæring dersom du har behov for det

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi er opptatt av å skape interne karriereveier og utvikle våre medarbeidere
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid

For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1530 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder.

Krav til søknaden din

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Kontaktpersoner

Bjørn Christian Eriksen
Teamleder Regional IT-infrastruktur nord
Telefonnummer: +47 915 18 981
Jon Erik Engseth Jensen
Teamleder Plan og Optimalisering
E-postadresse: jon.jensen@statnett.no
Telefonnummer: +47 911 78 372
Olav Stokke
Seksjonsleder Regional IT-infrastruktur
Telefonnummer: +47 906 91 485

Hvem er Statnett?

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskapning for våre kunder og samfunnet.

Visjonen vår:

Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping

Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen ved behov, f.eks. tilbud om språkopplæring.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger