Vil du være med på å modernisere IT Drift?

Rådgiver/seniorrådgiver i Seksjon for IT drift og infrastruktur

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

SSB skal gjennomføre en omfattende modernisering av SSBs teknologiplattform, hvor bl.a. platform as a service og containerteknologi blir sentralt. Moderniseringen skal gjennomføres over de neste årene og stiller krav til en moderne, fremtidsrettet IT organisasjon med medarbeidere som er genuint opptatt av å utnytte det fremste av IT teknologi til det beste for SSBs kjernevirksomhet. 

SSB har i dag et heterogent driftsmiljø bestående av ca 800 Windows og Linux servere. Det meste av statistikkproduksjonen blir gjort på Linux og Oracle databaser. Dagens plattform driftes i hovedsak internt. Vår sourcingstrategi definerer at fremtidig modernisert plattform vil anvende skyteknologi. Seksjon for IT drift og infrastruktur har en ledig stilling i faggruppen Plattform. Stillingen vil ha hovedfokus på å drifte og utvikle dagens løsninger, og i tillegg være sentral inn mot SSB sitt moderniseringsprogram og den fremtiden vi beveger oss mot. 

Vi søker etter en engasjert, og ansvarsbevisst kollega som både trives med å håndtere løpende driftssaker og gjennomføring av forbedringsinitiativer innen plattformutvikling og automatisering. Du må ha lyst å bygge ny kompetanse, løfte vår kodekompetanse og ta en ledende rolle i initiativer knyttet til «infrastructure as code». 

Vi ser etter deg som har utdanning innen IT drift og digitalisering. Du er opptatt av innovasjon, er endringsorientert og jobber proaktivt med å forbedre dagens driftsrutiner. Du setter høye mål til seg selv og dine kollegaer.  Seksjonen er lokalisert i både Oslo og Kongsvinger og består av 25 medarbeidere fordelt på 4 faggrupper. Hver faggruppe ledes operativt av en gruppeleder. Det er seksjonssjefen som har personalansvaret.

Arbeidsoppgaver

 • Håndtere daglig drift og kontinuerlig oppgradere og forbedre dagens plattform
 • Ta initiativ til, planlegge og gjennomføre forbedringsinitiativer som bidrar til effektiv, sikker og stabil drift – herunder utvikling av prosesser, retningslinjer og standarder for driften
 • Gi faglig støtte og råd til linjen
 • Bidra i moderniseringen av SSBs IT-plattform
 • Bidra til å optimalisere driftsprosesser

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen drift og forvaltning av IT infrastruktur. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for krav til utdanning.
 • Relevant kompetanse innen flere av følgende områder: Mikroservice-arkitektur, databasedrift, Linux, mellomvare og informasjonssikkerhet
 • Kunnskap om automatisering og kan anvende et eller flere scriptspråk f.eks. Python, PowerShell, JavaScript
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk – du må kunne utarbeide dokumentasjon og beslutningsnotater, og formidle din kunnskap
 • Det er en fordel med kompetanse på GIT, Tomcat og Salt

Utdanningsretning og nivå

 • IT
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Engasjert, ansvarsbevisst og effektiv
 • Jobber strukturert og analytisk og har stor gjennomføringsevne
 • Jobber prosessorientert, tenker helhetlig og fremtidsrettet, er innovativ og bidrar til forenkling
 • Evner til å samarbeide godt med både tekniske ressurser og ikke-teknisk personell
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team - tar initiativ til å holde deg oppdatert og tar ansvar for utvikling av egen og andres kompetanse
 • Løsnings- og resultatorientert – du evner å se nye muligheter og forbedringsområder og drives av å oppnå resultater

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver, kr 515.000 til kr 700.000 etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Mulighet for å være med på en spennende endringsreise med fokus på modernisering og digitalisering – bli en viktig del av å levere sikker, effektiv og stabil drift
 • Mulighet for å utvikle deg faglig og være sentral i arbeidet med å bygge og drifte en moderne plattform
 • Et godt fagmiljø og mulighet for å forbedre løsninger, policyer og arbeidsrutiner
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo/Kongsvinger

Generelt:

Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentligjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes. I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke. Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Kontaktpersoner

Birgitte Fonager
Underdirektør
E-postadresse: bfo@ssb.no
Geir Hoel Arnesen
Seniorrådgiver IKT
Telefonnummer: 99 04 81 66

Hvem er Statistisk sentralbyrå (SSB)?

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller!

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. 

SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt. 

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.