Vil du være med på å lede noen av de viktigste byutviklingsprosjektene i Trondheim?

Prosjektleder veg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. juli, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved Kommunalteknikk er det ledig en fast 100 prosent stilling som prosjektleder veg. 

Vil du være med på å lede noen av de viktigste byutviklingsprosjektene i Trondheim? Vi er på jakt etter en erfaren og dyktig prosjektleder som ønsker å styre vegprosjekter som vil prege bybildet i Trondheim i mange tiår framover. 

Spennende prosjekt og oppgaver ligger framfor oss, bl.a. prosjekt knyttet til den omfattende Miljøpakken for transport i Trondheim. Prosjektet har en tidsramme på 13 år og innebærer en stor satsing på utbygging av veg-, kollektiv-, sykkel- og miljøtiltak. 

Kommunalteknikk er en del av byutviklingsområdet. Enheten har flere fagavdelinger og har ansvar for å forvalte og videreutvikle kommunale parker, bynære grøntområder, kommunal avfallshåndtering, veg, vann- og avløpsanlegg. I tillegg er Kommunalteknikk kommunens kompetansemiljø innenfor geoteknikk og byggeledelse. Kommunalteknikk har ca. 80 ansatte. 

Kommunalteknikk Veg har ansvaret for prosjektgjennomføring av nye anlegg på kommunale veger i hovedsak finansiert av Miljøpakken. Dette gjelder veger, sykkelanlegg, trafikksikkerhetstiltak og anlegg for kollektivtrafikk. Vi står foran en stor oppdragsmengde i forbindelse med Metrobussutbygging, i tillegg til satsning på sykkel og gange. For tiden er vi også i ferd med å starte opp blant annet det nye Elgesetergate-prosjektet.

Arbeidsoppgaver

Som prosjektleder får du ansvar for å følge opp veg- og infrastrukturprosjekter fra og med reguleringsplan fram til ferdig bygd anlegg. Du kontraherer og styrer konsulent i detaljprosjektering og har dialog med berørte naboer, eksterne etater og andre enheter i kommunen. Du vil bli en del av vårt team med dyktige og erfarne prosjektledere som er rause på kompetansedeling. Som fagperson vil du delta i Miljøpakkens faggrupper og være med å påvirke løsninger og prioriteringer som har betydning for utviklingen av byen.

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse som sivilingeniør/master i teknologi, studieretning bygg og anlegg eller veg, jernbane og transport.
 • Ingeniører med lang og relevant praksis/eller tilleggsutdanning innen fagområdet, kan også søke stillingen.
 • Prosjektlederkompetanse.
 • Gode formuleringsevner, skriftlig og muntlig, må beherske norsk som skriftspråk.
 • Det er ønskelig at søker har minimum fem års relevant erfaring.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Utdanningsretning og nivå

 • Bygg og anlegg
 • Utdanningstittel: Sivilingeniør/ingeniør
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Vi tilbyr

 • Kommunen kan by på spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt, erfarent og tverrfaglig fagmiljø.
 • Vi er en arbeidsplass med høy medarbeidertilfredshet, der de ansatte har stor frihet til å påvirke sin egen arbeidsdag.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

 

Kontaktpersoner

Sissel Herstad
Avdelingsleder
Telefonnummer: 980 45 415

Hvem er Trondheim kommune?

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens  innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.

Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.