Vil du være med på å forme fremtidens boligsosiale utvikling?

Prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avdeling områdeutvikling søker en engasjert prosjektleder til å lede prosjektet Balansert boligkvalitetsprogram 

Balansert boligkvalitetsprogram (BBK) består av et pilotprogram for utvalgte pilotprosjekter med en tilhørende felles veileder. Pilotprogrammet og veilederen skal stimulere til økt bygging av boliger for alle typer brukergrupper, deriblant grupper som har vanskeligheter med å komme inn på det ordinære boligmarkedet, og sikre varierte bomiljøer med god boligsosial profil. Balansert boligkvalitetsprogram er et samarbeidsprosjekt mellom Plan- og bygningsetaten og Husbanken, og har en styrings- og arbeidsgruppe med representanter fra flere etater og foretak i Oslo kommune. Vi trenger nå en person til å lede dette prosjektet. 

Formålet med veilederen og pilotprogrammet er en utprøvende arbeidsmetode. Veilederen skal lages i en første utgave med eksempler på fysiske og sosiale kvaliteter som kan sikres i boligsosiale prosjekter. Den skal vise hvordan boligsosiale virkemidler kan kobles til disse kvalitetene og foreslå en metode for hvordan vekting av disse kvalitetene kan gjøres gjennom en vurdering av eksisterende boligprofil og boligsammensetning i et område. Deretter testes innholdet i veilederen ut i pilotprosjektene, som skal være pågående plan- eller byggesaker i Oslo kommune. Pilotprosjektene skal kunne innfri kravene til Husbankens finansieringsordninger. Etter at man har høstet erfaringer fra pilotprogrammet, revideres veilederen før den kommer i endelig utgave. Prosjektlederen vil ha ansvar for både utarbeidelsen av veilederen og oppfølging av pilotprosjektene. 

Engasjementet gjelder for en periode på inntil 3 år.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse av Balanser Boligkvalitetsprosjektet med bl.a. innhold, fremdrift, organisering, m.v.
 • Kontakt med utbyggere for oppfølging av pilotprosjektene, samt være aktiv mot offentlige og private utbyggergrupper for å skaffe nye pilotprosjekter
 • Sikre god kommunikasjon, involvering og forankring, samt sikre samhandling på tvers av samarbeidspartnere
 • Lede arbeidsgruppe for utarbeidelse og ferdigstillelse av foreløpig og endelig veileder om balansert boligkvalitet inkl. å være redaktør for denne
 • Delta i saksbehandlingen av utvalgte planforslag.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole med relevant fagkrets, fortrinnsvis som sivilarkitekt eller samfunnsgeograf.
 • Erfaring med prosjektledelse og -organisering
 • Det er nødvendig å beherske norsk meget godt, både skriftlig og muntlig
 • Det er ønskelig med relevant erfaring og/eller kjennskap til offentlig sektor og boligplanlegging
 • Det er ønskelig med kjennskap til/ interesse for innovative og nyskapende løsninger innenfor det boligsosiale feltet

Personlige egenskaper

 • Du er leveringsdyktig og har evne til å drive frem faglige prosesser
 • Du har gode prosjektlederegenskaper, samarbeider godt og er en relasjonsbygger
 • Du er selvstendig, strukturert og løsningsorientert
 • Du er analytisk med evne til å innhente og analysere informasjon og data
 • Du har svært gode formidlingsevner, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer i et spennende tverrfaglig prosjekt
 • Bidra til innovasjon i det boligsosiale fagfeltet
 • Norges største miljø innen plan- og byggesaksbehandling
 • Meget godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons, låne- og forsikringsvilkår
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden, i organiserte grupper eller i eget treningsrom
 • Lønnstrinn 47-52 som for tiden tilsvarer fra kr 605 400 til kr 663 400 pr. år

Hvem er Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten?

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten tilbyr interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 500 medarbeidere arbeider i et spennende, utviklingsorientert og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Les mer om Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten og se flere ledige stillinger