Vil du være med på å forme framtidas Statens vegvesen?

Virksomhetsarkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse 

Statens vegvesen har store ambisjoner for bruk av ny teknologi, digitalisering og tilgjengeliggjøring av data og tjenester. Det skjer store endringer både utenfor og i vår virksomhet, som krever et strategisk fokus. Virksomhetsarkitektur har vært et prioritert område de siste årene, og det er nå valgt å styrke funksjonen gjennom et eget prosjekt.

Vi søker deg som vil være med på å forme framtidas Statens vegvesen, med utgangspunkt i virksomhetens verdier og mål, nye teknologiske muligheter og endringer i samfunnet. Du er en senior virksomhetsarkitekt/forretningsutvikler, med god evne til å sette deg inn i forretningsbehov og utfordringer. Vi ønsker deg som har erfaring fra tilsvarende stilling  i offentlig sektor eller samferdselssektoren.

Stillingen vil inngå i et team av flere dyktige virksomhetsarkitekter. Stillingen er en stor mulighet for deg som har lyst til å påvirke teknologibruken og digitaliseringen i Statens vegvesen, og gir deg spennende utfordringer i en av Norges mest spennende etater.

Stillingen vil ha arbeidssted Trondheim eller Drammen. Andre lokasjoner kan også være aktuelle. I Trondheim holder vi til i Teknobyen Innovasjonssenter. I Drammen blir kontorlokalene i DBC - Drammen stasjon Business Center, et nytt og lekkert kontorbygg rett ved Drammen stasjon (Strømsø Torg). Les mer om kontorbygget og fasilitetene her: https://dbc.no/

Arbeidsoppgaver

Som virksomhetsarkitekt hos oss vil du

 • jobbe i skjæringspunktet mellom fagsiden og IT, og bidra til at Statens vegvesen utfører sine samfunnsoppgaver på en optimal måte
 • bidra i operasjonalisering av virksomhetsarkitektur i etaten
 • etablere og forvalte virksomhetsarkitekturen som et fagområdee
 • etablere og forvalte etatens arkitekturprinsipper
 • etablere målbilder og planlegge veikart for migrering
 • bistå i porteføljestyringsprosessen

Kvalifikasjoner

Relevant høyere utdanning på masternivå, min. 5 år. For kandidater med sterk og allsidig forståelse for de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Erfaring fra følgende områder er ønskelig og vil bli vektlagt

 • utarbeidelse av strategier, målbilder og veikart samt forvaltning av virksomhetsarkitektur
 • rammeverket TOGAF og tilpasning av dette til virksomheter
 • noen av følgende områder er en fordel; Forretningsarkitektur, virksomhetsarkitektur, digitalisering av offentlig sektor
 • ulike analyser av virksomhetsarkitekturen

Arbeidsoppgavene krever at du har gode kommunikasjons- og fremstillingsevner, muntlig og skriftlig på norsk og engelsk. Det er en fordel om du er glad i og har erfaring fra å fasilitere workshops.

Vi ser etter deg som er analytisk, strukturert og helhetsorientert med god organisasjonsforståelse. Vi tror du beskriver deg selv som initiativrik og fleksibel, med høy arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne. Det er viktig for oss at du er selvstendig, men selvfølgelig også at du jobber godt i team og er flink til å bygge tillit og gode relasjoner.

Vi tilbyr 

 • en spennende arbeidsplass for deg som er samfunnsengasjert og motivert for å bidra i utviklingen av samferdselsområdet
 • faglige utfordringer og trivelige kolleger i et meget kompetent fagmiljø
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø i lyse og fine kontorlokaler, med svært gode muligheter for offentlig kommunikasjon
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om det.

Er du nysgjerrig på stillingen og ønsker å få vite mer?

 Ta kontakt med fagansvarlig for virksomhetsarkitektur, Monika Kubosch Dahl, tlf. 41522799, e-post monika.kubosch.dahl@vegvesen.no.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger