Vil du være med på å flytte Norges mest sentrale IT-løsninger opp i "skyene"

Teknisk Azure-spesialist for Norges mest spennende IT-miljø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. september, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I NAV har vi store ambisjoner. Vi leverer løsninger til 2.8 millioner mennesker og forvalter kjernesystemene i ett av verdens beste velferdssamfunn. Nå står vi i en omfattende digital transformasjon som krever nye veier til mål. Vi styrker egen spisskompetanse og kapasitet på strategisk viktige områder, og tar større eierskap til utviklingsarbeidet. Vil du bli med å sette standarden for utvikling og drift av NAVs tjenester og løsninger? Nå har du muligheten. - Jonas Slørdahl Skjærpe, IT-direktør

Du vil inngå i vårt Azure-team som skal hjelpe NAV i sin skysatsing. Du skal sørge for at vi er i forkant og leverer på behov for både IaaS, PaaS og SaaS. Alle våre team jobber smidig med utvikling av tjenester tett opp imot fagmiljøene.

Arbeidsoppgaver

 • Dine hovedoppgave vil være utvikling, vedlikehold og drift av vår infrastruktur i og mot Microsoft Azure.
 • Du og teamet vil ha ansvaret for utvikling, leveranse og løpende forbedringer.
 • Dere får de verktøyene du og teamet mener er best egnet for oppgaven.
 • Du skal være med å videreutvikle vårt sterke fagmiljø.
 • Du vil få store faglige utfordringer og muligheter til å utforme noen av de mest sentrale IT-løsningene i Norge
 • Du vil jobbe med:
  • Azure Identity og Security
  • Azure AD og Azure AD B2C
  • Applikasjonsintegrasjon og SSO
  • Automatisering og self-service
  • Microsoft Graph
  • Tilrettelegging for IaaS, PaaS og SaaS

Kvalifikasjoner

 • Du må ha høyere relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå enten Master- eller Bachelor-nivå. Relevant arbeidserfaring kan erstatte manglende utdanning.
 • Du må ha erfaring fra drift av Azure og store Microsoft-miljø i minimum de siste 2 årene.
 • Du bør ha erfaring med å jobbe i team basert på smidige metoder
 • Du bør kunne vise til gode resultater i ditt arbeide.
 • Du må ha gode norskkunnskaper.
 • Vi ønsker at du har erfaring med Google Cloud, Azure AD og sikkerhet.

Personlige egenskaper

 • Du brenner for kompetansedeling og er faglig sterk, nysgjerrig og sulten på å lære mer.
 • Du samarbeider godt med andre for å finne gode, enkle løsninger i et komplekst driftsmiljø.
 • Du kan se en problemstilling fra flere perspektiver.
 • Du tar initiativ og er resultatorientert.

Vi tilbyr

 • Du får jobbe med meget engasjerte, motiverte og dyktige medarbeidere som brenner for faget
 • Stilling som rådgiver stillingskode 1434 eller seniorrådgiver i stillingskode 1364, lønnsnivå kr. 558 500 til kr. 848 800.
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)
 • Sommertid (7 timer inkl. lunsj) og mulighet for å opparbeide fleksitid
 • Bedriftsidrettslag med aktiviteter fra bordtennis til klatring.
 • Godt utstyrt trimrom
 • 3 husband og 1 kor.
 • Hytteforening med hytte og leilighet på fjellet

Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.

Kontaktpersoner

Ole Erik Dammen
Mobil: 913 97 645

Hvem er NAV?

NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. I lys av inkluderingsdugnaden oppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger.