Vil du være med på å digitalisere kraftmarkedet?

Systemarkitekt Elhub

Elhub er et nytt, sentralt IT-system som skal understøtte og effektivisere markedsprosesser som strømsalg, innflytting/utflytting, opphør og lignende i det norske kraftmarkedet samt understøtte distribusjon og aggregering av måleverdier. Statnetts heleide datterselskap Elhub AS har ansvar for å etablere og forvalte Elhub. Elhub planlegges idriftsatt i 2018 og driftsorganisasjonen vil bestå av ca. 30 årsverk. Elhub vil forenkle og forbedre hverdagen for kraftleverandører og nettselskaper i Norge og vi skal, sammen med våre kunder, bidra til å utvikle det norske kraftmarkedet til å bli Europas mest effektive kraftmarked.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. desember, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Sentralt i systemporteføljen er SIEMENS sitt Meter Data Management EnergyIP. Løsningen holder kontroll på alle Norges 3 millioner målepunkter og måleverdier, geografisk tilhørighet og eierskap til data. I tillegg beregner systemet den fysiske balansen i Norge, underlag for alle avvik og distribuerer data til alle markedsaktørene i Norge. Systemet baserer seg på både relasjonsbase og "big-data" løsninger. Det ligger flere planer for utvidelser i årene som kommer.

Vi ønsker å styrke staben med en systemarkitekt som vil få produktansvaret for EIP i Elhub Systemarkitekten vil ha hovedansvaret for EIP og grensesnittene som knytter EIP til resten av Elhub løsningen, kontakt mot leverandør knyttet til feilsituasjoner, oppgraderinger og videreutvikling av systemet. Det forventes god forståelse av Elhubs samlede funksjonalitet, markedsmodellen for sluttbrukermarkedet og deres grenseflate til Elhub. EIP opplæring og funksjonsspesialisering vil bli gitt. Systemarkitekten må ha god kontakt med både funksjonell og teknisk leder for utvikling og de operative enhetene i selskapet, samt ekspertgrupper og bransjen.

 

Arbeidsoppgaver

 • Være produktansvarlig for EIP i Elhub
 • Eskaleringspunkt for mer komplekse feil og problemstillinger i kjerneløsningen – hovedansvar for oppfølging av kompleks feilretting mot leverandør
 • Bidra i test av feilrettinger og nye funksjoner
 • Videreutvikle kjerneløsningen i takt med behov fra markedet og nye forskrifter
 • Samarbeid i design og utvikling av systemet for å møte brukernes behov og teknologisk utvikling
 • Koordinere og lede større oppgraderings- og endringsoppgaver, inklusive oppfølging av eksterne konsulenter

 

Ønsket kvalifikasjoner

 • Erfaring med arkitektur, systemutvikling og testing
 • Inngående forståelse av ITs betydning i Elhub
 • Erfaring fra strømmarkedet vektlegges
 • Erfaring fra kritisk infrastruktur

 

Utdanning

 • Høyskole / Universitet
 • Matematikk, Informatikk / IT / Ingeniørfag
 • Relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanningskravet

 

Egenskaper

 • Analytisk og løsningsorientert
 • Selvstendig og initiativrik
 • Gode samarbeidsevner 
 • Interesse for energimarkedet
 • Må kunne følge gjeldende arbeidsprosesser
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

 

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning 
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo
 • Et godt IT-faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

 

Om Statnett SF Elhub

Elhub AS er et heleid datterselskap av Statnett SF. Elhub har ansvaret for å utvikle IT-systemet som skal omfatte alle måledata for strøm i Norge. Systemet skal gjøre det enklere og mer effektivt å gjennomføre strømsalg, skifte strømleverandør, oppdatere kundeinformasjon, foreta avregning, og andre prosesser som i dag tar tid i det norske kraftmarkedet. Elhub vil dermed forenkle og forbedre hverdagen for strømkunder, kraftleverandører og nettselskaper i Norge. Sammen med våre kunder vil vi bidra til at Norge får ett av Europas mest effektive kraftmarked. 

For mer informasjon se www.elhub.no og www.statnett.no 

Kontaktpersoner

Jan Magne Strand
Telefonnummer: +47 97116114

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger