Vil du være med oss inn i det grønne skiftet?

Driftsingeniør IKT

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Eidsiva Bioenergi har de siste årene gjort store utbygginger av varmesentraler og har derfor hatt fokus på oppstart og vekst. Vi ønsker nå å rette fokus mot optimalisering av våre anlegg, fjernvarmenett og kundesentraler og styrke kundeopplevelsen. Derfor ønsker vi nå å styrke vår organisasjon i denne retningen. I vår oppbyggingsfase har vi etter hvert etablert et ganske omfattende IKT system samt styre- og overvåkningssystemer på våre anlegg, samtidig som kravene til IKT sikkerhet skjerpes. Vi ser nå behovet for å få inn god kompetanse på dette området som kan jobbe operativt med å vedlikeholde og oppgradere eksisterende utstyr, men som også ser fremover på muligheter for å standardisere og forenkle våre systemer, forbedre brukeropplevelsen og tilgjengeliggjøre viktig data for våre driftsoperatører og stab i tråd med vår strategi. Rollen vil bli et viktig bindeledd mellom Eidsiva Bioenergi og vårt IKT avdeling i konsern.  Du vil bli en sentral del av et sterkt og engasjert driftsmiljø hvor fokus er på sikker og lønnsom drift og smart videreutvikling av våre anlegg. Oppgaven krever reiseaktivitet mellom våre byer i Hedmark og Oppland. 

Det vil bli gjennomført bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Arbeidsoppgaver

Operativt ansvar for å vedlikeholde IKT utstyr på alle våre anlegg i henhold til lovpålagte krav (f.eks. kraftberedskapsforskriften). Dette inkluderer (men er ikke begrenset til);  

 • Sikkerhetskopiering
 • Periodisk vedlikehold programvare og maskinvare
 • Tilgangskontroll 
 • Etc.

Utarbeide og ajourholde dokumentasjon av styre- og overvåkingssystemene

Foreslå nødvendige vedlikeholds- og rehabiliteringstiltak ut fra teknisk og økonomiske vurderinger

Foreslå standardiseringstiltak ut fra teknisk og økonomiske vurderinger

Jobbe aktivt med å legge til rette for forbedret drift, overvåking og rapportering av våre anlegg. Dette kan være å forbedre brukeropplevelsen og tilgjengeliggjøre data fra våre styringssystemer, både per driftssted og på et aggregert nivå.

Gi relevante innspill til overordnede føringer på IKT strategi i tråd med vår overordnede strategi.

Fungere som et bindeledd mellom Eidsiva Bioenergi og IKT avdelingen i Eidsiva konsern. 

Kvalifikasjoner

 • Ingeniørutdanning - Industriell IKT / automasjonskunnskap 
 • Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Praktisk og selvstendig med gjennomføringskraft
 • Strukturert og ansvarsbevisst arbeidsform
 • Ønske om å videreutvikle og dele sin kompetanse på tvers av miljø og anlegg
 • Evne til å oppsøke informasjon og kompetanse ved behov 

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling i en samfunnsnyttig bransje
 • Godt arbeidsmiljø som preges av samarbeid, høy kompetanse og høy grad av selvstendig ansvar
 • Hyggelige og engasjerte kollegaer i et uformelt og trivelig miljø
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksible arbeidstidsordninger

Kontaktpersoner

Geir Hagen
Driftsleder
Telefonnummer: 959 81 591

Hvem er Eidsiva Bioenergi?

Eidsiva er Innlandets regionale energiselskap, eid av 27 kommuner og de to fylkeskommunene i Hedmark og Oppland. Eidsiva utvikler fornybar energi fra regionens ressurser innen vannkraft, biomasse og avfall, samt vindkraft.

Eidsiva Bioenergi AS er et av Norges største fjernvarmeselskap med produksjon og leveranse av grønn energi i 10 byer og tettsteder i Innlandet. Eidsiva Bioenergi AS har hatt en sterk vekst siden selskapet ble etablert i 2007. Våre ambisjoner for fremtiden er fortsatt vekst, optimal drift og i enda større grad forvalte eksisterende og ny kundemasse på en god og profesjonell måte.