Vil du være med oss inn i det grønne skiftet?

Prosjektkoordinator/Byggeleder

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vår nye Byggeleder vil få en sentral rolle vårt arbeid med videreutvikling og forvaltning av fjernvarmenett og kundeinstallasjoner. Eidsiva Bioenergi skal fremstå som en skikkelig byggherre med sterkt fokus på SHA og kvalitet kombinert med en offensiv og djerv tilnærming til videre vekst.  Du vil få ansvar for oppfølging av arbeid ute i felt parallelt med kontorarbeid.  Du vil bli en del av et meget godt arbeidsmiljø med stort engasjement både faglig og sosialt.  Du må være forberedt på mye reising i Innlandet, men i all hovedsak innenfor normal arbeidsdag.

Det vil bli gjennomført bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp våre leverandører ifbm planlegging, utbygging og vedlikehold av fjernvarmesystemet (graventreprenører, sveisere, rørleggere etc)
 • Bistå i planlegging av nye prosjekter
 • Videreutvikle Eidsiva Bioenergi som byggherre med sterkt fokus på SHA
 • Ta aktivt eierskap til vår prosjektportefølje
 • Optimalisere eksisterende fjernvarmesystem 
 • Teknisk avklaring på varmeanlegg hos våre kunder – nye og eksisterende

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør (relevant erfaring kan vege opp for dette)
 • God IKT-kunnskap
 • Grunnleggende økonomiforståelse
 • Erfaring innenfor VVS eller Bygg og Anleggsvirksomhet 
 • Personlige egenskaper
 • Relasjonsbygger som må være tøff når det trengs
 • Strukturert
 • Selvstendig og iniativrik
 • Liker å dele informasjon med kollegaer

Vi tilbyr

Varierte arbeidsoppgaver

Store muligheter til å påvirke din egen arbeidshverdag

Et uformelt og svært godt arbeidsmiljø

Konkurransedyktige lønnsvilkår

Opplæring og mulighet for utvikling innenfor en meget spennende bransje 

Kontaktpersoner

Tore Dugstad
Leder Utvikling
Telefonnummer: 992 61 528

Hvem er Eidsiva Bioenergi?

Eidsiva er Innlandets regionale energiselskap, eid av 27 kommuner og de to fylkeskommunene i Hedmark og Oppland. Eidsiva utvikler fornybar energi fra regionens ressurser innen vannkraft, biomasse og avfall, samt vindkraft.

Eidsiva Bioenergi AS er et av Norges største fjernvarmeselskap med produksjon og leveranse av grønn energi i 10 byer og tettsteder i Innlandet. Eidsiva Bioenergi AS har hatt en sterk vekst siden selskapet ble etablert i 2007. Våre ambisjoner for fremtiden er fortsatt vekst, optimal drift og i enda større grad forvalte eksisterende og ny kundemasse på en god og profesjonell måte.