Vil du være med oss inn i det grønne skiftet?

Miljø- og kvalitetsleder

Stillingsbeskrivelse

Eidsiva Bioenergi har gjennom de siste årene stått bak en stor utbygging av fornybar fjernvarme i Innlandet, og vil fortsette å være en pådriver inn i det grønne skiftet. Vi skal nå styrke vår organisasjon med en nyopprettet stilling som Miljø- og kvalitetsleder.  

 

Du vil få ansvar for å eie og videreutvikle et aktivt miljø- og kvalitetssystem for bedriften. Eidsiva Bioenergi er sertifisert etter miljøstyringssystemet ISO 14001:2015. Vi ser etter en person som kan jobbe operativt og proaktivt med selskapets påvirkning på det ytre miljø, men som også kan videreutvikle kvalitetssystemet vårt og forbedre prosesser, rutiner og internkontroll. Vår nye Miljø- og kvalitetsleder vil få jobbe på tvers i hele virksomheten, og reiseaktivitet mellom våre anlegg i Hedmark og Oppland må påregnes.  

 

I arbeidet vil du jobbe sammen med dyktige medarbeidere på våre anlegg, og sammen med fagansvarlig HMS ivaretar dere selskapets kompetanse innenfor hele området HMS/SHA. Stillingen rapporterer til Økonomisjef. 

Det vil bli gjennomført bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å sette miljømål for virksomheten i samråd med ledergruppen
 • Ansvar for miljøsikring og rapportering av selskapets miljøregnskap
 • Ansvar for det praktiske arbeidet med kvalitetsstyring i selskapet
 • Internkontrollfunksjon, gjennom å gjennomføre og følge opp samsvarsvurderinger og risikoanalyser på våre anlegg og systemer
 • Være prosjektleder i arbeidet med nye sertifiseringer og re-sertifiseringer

Kvalifikasjoner

 • Teknisk eller økonomisk utdannelse; minimum bachelor
 • Fordel med bakgrunn innen kjemi og miljø 
 • Relevant erfaring fra miljøledelse/miljøstyring kan kompensere for formell utdannelse
 • Kunnskap om internkontroll og risikostyring
 • Det er en fordel med erfaring i eller kunnskap om kvalitetsstyring i produksjonsbedrifter
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Personlige egenskaper
 • Kunne arbeide selvstendig
 • Like varierte arbeidsoppgaver
 • Er nøyaktig og en aktiv pådriver innen sine arbeidsområder

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling i en samfunnsnyttig bransje
 • Godt arbeidsmiljø som preges av samarbeid, høy kompetanse og høy grad av selvstendig ansvar
 • Engasjerte kollegaer i et uformelt og trivelig miljø
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksible arbeidstidsordninger

Kontaktpersoner

Knut Finstad
Leder Driftskoordinering & Oppland, Stab drift
Telefonnummer: 911 33 619
Kristian Druglimo
Økonomi og administrasjonssjef
Telefonnummer: 934 2 6884

Hvem er Eidsiva Bioenergi?

Eidsiva er Innlandets regionale energiselskap, eid av 27 kommuner og de to fylkeskommunene i Hedmark og Oppland. Eidsiva utvikler fornybar energi fra regionens ressurser innen vannkraft, biomasse og avfall, samt vindkraft.

Eidsiva Bioenergi AS er et av Norges største fjernvarmeselskap med produksjon og leveranse av grønn energi i 10 byer og tettsteder i Innlandet. Eidsiva Bioenergi AS har hatt en sterk vekst siden selskapet ble etablert i 2007. Våre ambisjoner for fremtiden er fortsatt vekst, optimal drift og i enda større grad forvalte eksisterende og ny kundemasse på en god og profesjonell måte.