Vil du være med og utvikle Lørenskog kommune? Vi søker Prosjektleder Bygg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 

LØRENSKOG KOMMUNE

 

 

 

 

Stillingsbeskrivelse

Lørenskog kommune har ca 38670 innbyggere og 2300 ansatte som hver dag jobber for å levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Lørenskog er en kommune i Akershus, og grenser til Skedsmo i nord, Rælingen i øst, Enebakk i sør og Oslo i vest. Kommunen har de siste 30 årene gått fra å være en jordbrukskommune til å bli en urban forstad til Oslo, og er en trivelig kommune i sterk vekst.

Vi har et unikt oppdrag ved at vi både skal utvikle demokrati og deltakelse, være samfunnsutvikler samtidig som kommunen er ansvarlig for de grunnleggende velferdstjenestene og for å sikre innbyggernes rettigheter. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Som ansatt i Lørenskog kommune skal en oppleve å gjøre en forskjell.

Velkommen til oss!

For mer informasjon om kommunen, se; www.lorenskog.kommune.no

 

Lørenskog kommune søker Prosjektleder Bygg

Lørenskog kommune er i sterk vekst og har behov for å styrke sitt prosjekledermiljø. Prosjektvirksomheten skal planlegge og gjennomføre prosjektporteføljen til rett tid, kvalitet og økonomi.

Rollen er å utvikle gode prosjekt med beskrivelser som grunnlag for politisk beslutninger, gjennomføre, følge opp og overlevere prosjektene i tråd med dette og sikre god dialog med «kundene» gjennom hele prosessen.

Hovedarbeidsoppgaver:

Prosjektledelse med spesiell vekt på prosjektledelse i forprosjekt- og gjennomføringsfasen, som inkluderer;

 • Organisering og fremdriftsplanlegging
 • Balansere og håndtere mål og krav i henhold til prosjektets mål
 • Utarbeide beslutningsunderlag for prosjekteier/styringsgruppe og politikere
 • Sørge for god kommmunikasjon i og rundt prosjektet
 • Håndtere innkjøp i samarbeid med kommunens innkjøpsseksjon/juridisk rådgiver
 • Ansvar for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for rådgiver- og entreprisekontrakter
 • Kontraktsoppfølging av rådgivere og entreprenører
 • Håndtere avvik, endringer og usikkerhet og foreslå eventuelle korrigerende tiltak
 • Rapportere fremdrift, SHA, økonomi og kvalitet i henhold til kommunens prosjektstyringsmetodikk
 • Overlevere prosjektet til prosjekteier/kunde, samt oppfølging av reklamasjoner i garantitiden

Utdannelse/formelle krav

Relevant utdannelse på Masternivå, fortrinnsvis innen tekniske fag relatert til bygg og/eller vei og var, men vi er også åpne for andre relevante kombinasjoner av fagutdannelse og praktisk erfaring.

Kompetanse/erfaring:

 • Erfaring fra prosjektledelse for tverrfaglige prosjekter i planleggings- og gjennomføringsfasen
 • God kontraktsforståelse og erfaring med unike entrepriseformer
 • Kjennskap til kommunale planprosesser
 • Kjennskap til offentlige anskaffelser
 • Kunne manøvrere i skjæringspunktet fag og politikk
 • God norsk fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig

Det er ønskelig at prosjektlederen også er engasjert, analytisk og målrettet med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Personlige egenskaper og lederstil:

 • Personlig egnet for å lede komplekse prosjekter
 • Motivere og forventningsstyre medarbeidere
 • Samarbeide godt, sette krav og være strukturert og effektiv
 • Lyttende, tilpasningsdyktig og løsningsorientert
 • Ta eierskap til virksomheten og ansvar i arbeidet
 • Være trygg i beslutningsprosesser
 • Kunne organisere seg selv og andre hensiktsmessig gjennom å delegere med ansvar
 • Være proaktiv

Lørenskog kommune tilbyr:

 • En spennende stilling, i en kommune i vekst, hvor du blir sittende tett på beslutningstaker
 • Rolle som samfunnsbygger med bidrag til å utvikle viktig teknisk infrastruktur i lokalsamfunnet
 • Gode prosjektstyringssystemer med god forankring som gir fremdrift og effektive beslutninger
 • Komme inn i en kultur hvor ledelsesutvikling og videreutvikling står i fokus
 • Spennende prosjekter og oppdrag med tydelige fysiske resultater
 • God arbeids- og fleksitidsordning, samt gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytter
 • IA-bedrift
 • God barnehagedekning

Søknadsinformasjon:

For ytterligere spørsmål rundt stillingen eller prosessen, kontakt Experis ved;

 • Steinar Instefjord, mobil: +47 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com
 • Bente Person Samuelsen, mobil +47 957 82 390 / e-post: bente.person.samuelsen@no.experis.com

Kontaktpersoner

Steinar Jonasen Instefjord
Telefonnummer: +47 94857202