Vil du være med og utvikle Lørenskog kommune? Vi søker en Teknisk koordinator.

Stillingsbeskrivelse


LØRENSKOG KOMMUNE

Lørenskog kommune har ca 38670 innbyggere og 2300 ansatte som hver dag jobber for å levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Lørenskog er en kommune i Akershus, og grenser til Skedsmo i nord, Rælingen i øst, Enebakk i sør og Oslo i vest. Kommunen har de siste 30 årene gått fra å være en jordbrukskommune til å bli en urban forstad til Oslo, og er en trivelig kommune i sterk vekst.

Vi har et unikt oppdrag ved at vi både skal utvikle demokrati og deltakelse, være samfunnsutvikler samtidig som kommunen er ansvarlig for de grunnleggende velferdstjenestene og for å sikre innbyggernes rettigheter. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Som ansatt i Lørenskog kommune skal en oppleve å gjøre en forskjell.

www.lorenskog.kommune.no

Velkommen til oss!

oppleve å gjøre en forskjell. Velkommen til oss! www.lorenskog.kommune.no

Lørenskog kommune søker ny Teknisk koordinator.

Rollens hovedansvar ligger i å være en viktig bidragsyter i fremforhandling av utbyggingsavtaler med vekt på teknisk og planfaglig kompetanse.

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver:

 • Fasilitere prosesser og lede møter med utbyggere
 • Delta i bygge- og kontraktsmøter, interne koordineringsmøter
 • Prosjektlederansvar for oppfølging av en portefølje med inngåtte utbyggingsavtaler
 • Sikre at kommunens forpliktelser og rettigheter blir gjennomført i tråd med avtale
 • Gjennomføre tekniske, økonomiske, kommersielle og juridiske vurderinger ved fremforhandling og oppfølging av avtaler
 • Bidra til å kommunisere utbyggingsavtaler til innbyggere, utbyggere og det politiske miljøet
 • Sikre nødvendig koordinering av prosjekter i egen portefølje opp mot kommunens egne prosjekter - og eventuelle andre utbyggingsprosjekter
 • Være en kompetent bestiller på ekstern bistand (rådgivningsoppdrag, juridiske tjenester, grunnerverv m.m)

Utdannelse/formelle krav:

Formell høyere utdannelse, fortrinnsvis være på masternivå. Beviselig erfaring innen prosjektstyring, systemstyringserfaring og ha kunnskap rundt prosjektstyringsverktøy; som Digi-basert, Prime, Metier, Prince2 e.l.

Kompetanse/erfaring:

 • Teknisk planleggingskompetanse
 • Erfaring fra forhandlinger og oppfølging av utbyggingsavtaler
 • Struktur og evne til å fasilitere møter og lede prosesser
 • God forståelse av relevante aspekter ved kontraktinngåelse
 • Forstå investeringsregimet i kommunal forvaltning og offentlige anskaffelser
 • Kunne manøvrere i skjæringspunktet fag og politikk med hensikt å utarbeide gode beslutningsunderlag
 • Solide kommunikasjonsevner, norsk skriftlig og muntlig

Det er ønskelig at den Tekniske koordinatoren har kjennskap til, og forståelse for, kommunal og offentlig forvaltningsmetodikk. Videre er det en fordel med teknisk kompetanse innen samfunnsplanlegging og Vei/VA.

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnet for å styre komplekse prosjekter
 • Planleggende, stukturert og flink til å koordinere
 • Evne og danne seg helhetsbilde av komplekse saker
 • Samarbeide godt, sette krav og arbeide effektiv
 • Lyttende, tilpasningsdyktig og løsningsorientert
 • Ta eierskap til virksomheten og ansvar i arbeidet
 • Være trygg i beslutningsprosesser
 • Kunne organisere seg selv og andre hensiktsmessig, også gjennom å delegere med ansvar
 • Være proaktiv

Lørenskog kommune tilbyr:

 • En spennende stilling, i en kommune i vekst, hvor du blir sittende tett på beslutningstaker
 • Rolle som samfunnsbygger med bidrag til å utvikle viktig teknisk infrastruktur i lokalsamfunnet
 • Gode prosjektstyringssystemer med god forankring som gir fremdrift og effektive beslutninger
 • Komme inn i en kultur hvor ledelsesutvikling og videreutvikling står i fokus
 • Spennende prosjekter og oppdrag med tydelige fysiske resultater
 • God arbeids- og fleksitidsordning, samt gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytter
 • IA-bedrift

Søknadsinformasjon:

Frist: Snarest og innen 28.02.2019

Arbeidssted: Lørenskog

Kontraktsform: Fast ansettelse

For ytterligere spørsmål rundt stillingen eller prosessen, kontakt Experis ved;

Steinar Instefjord, mobil: +47 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com

Bente Person Samuelsen, mobil +47 957 82 390 / e-post: bente.person.samuelsen@no.experis.com

MERK:

Lørenskog kommune følger offentlighetslovens bestemmelser. For eventuelle unntak av offentlig søkerliste bes det om en begrunnelse. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om man har bedt om anonymitet. Eventuell offentliggjøring blir varslet i forkant.

Kontaktpersoner

Bente Person Samuelsen
Telefonnummer: +47 95 78 23 90
Steinar Jonasen Instefjord
Telefonnummer: +47 94 85 72 02