Vil du være med og utvikle fremtidens kollektivtransport med buss og minibuss sammen med Ruter?

Prosjektleder materiell - Buss og minibuss

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. januar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ruter er i kontinuerlig utvikling som følge av stadig nye teknologiske muligheter samt gjennom ulike ønsker og tilbakemeldinger fra brukergruppene. For å styrke teamet som stiller krav til materiell og følger opp kvaliteten som leveres, ser vi nå etter en nysgjerrig og drivende Prosjektleder Materiell - buss og minibuss.

Om rollen:

Som Prosjektleder materiell vil du få ansvar for å lede arbeidsprosesser og bidra med din buss- og minibuss kompetanse i flere arbeidsgrupper. Du vil jobbe med utvikling, drift og kvalitetssikring av våre busstjenester, som gir grunnlag til å utforme fremtidens transportløsninger.

Du blir en del av teamet Materiell og anlegg og vil spille en viktig rolle ved offentlige anskaffelser av store og små kontrakter for buss, minibuss- og TT-tjenester. Du vil jobbe med strategiske valg for løsninger, konkurransegrunnlag, innhenting og evaluering av tilbud, og resultatsikring i oppstart og drift. Med ditt engasjement og interesse for området er det ditt ansvar å ligge i forkant av utviklingen i markedet med tanke på hva ny teknologi kan tilby. I tillegg er brukernes tilbakemeldinger viktige for Ruter og er med på å bestemme fremtidens kollektivtransport. Du vil være sentral i å gi kundene en god reiseopplevelse!

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder for stillingen:

 • Prosjektledelse og oppdragsledelse for interne og eksterne ressurser (konsulenter/leverandører/samarbeidspartnere) for fremtidens buss- og minibuss materiell
 • Anbudsarbeid – forberedelser, utarbeidelse av anbudsforespørsler, evaluering av tilbud og forhandlinger med operatører
 • Holde deg oppdatert i markedet – kjenne til regelverk, produsenter, teknologiutvikling, miljøløsninger, produkter og priser
 • Samhandle med faglige miljøer på materiell, anlegg, drift, IT, kundetjenester og andre viktige interessenter
 • Forstå behov internt og eksternt - kommunisere relevant informasjon om materiellets utvikling, muligheter og begrensninger 
 • Utvikling av krav og oppfølgingsrutiner

Hvilken bakgrunn, kompetanse og erfaring ønsker vi fra deg?

 • Høyere utdannelse, gjerne innen Ingeniørfag (fortrinnsvis fra transport, kjøretøyteknologi) eller annen relevant arbeidserfaring
 • Kjennskap til anbudsprosesser og lov om offentlige anskaffelser 
 • Interesse for og kunnskap om kollektivtrafikk
 • Du er brennende opptatt av buss- og minibuss materiell og har god teknisk forståelse
 • Erfaring fra prosjektledelse og prosesstyring
 • Særlig gode kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig, da rollen krever dette
 • Erfaring med leverandørforhandlinger og strategisk planlegging

Manglende erfaring kan kompenseres med god prosessforståelse og evne til å se pragmatiske løsninger på tross av motstridende hensyn. Om du kan vise til gode resultater gjennom deltakelse i sterke tekniske fagmiljøer teller dette mye.

Hvem er du og hva driver deg?

 • Du drives av å utvikle gode løsninger og er opptatt av kontinuerlig utvikling
 • Teamarbeid er din foretrukne form for å løse oppgaver, men du evner også å jobbe godt selvstendig
 • Du er komfortabel med å jobbe effektivt og åpent med kollegaer for å oppnå gode resultater og framdrift i arbeidet
 • Du jobber målrettet, systematisk og er god på å prioritere arbeidsoppgaver 
 • Du evner å kommunisere godt med forskjellige mennesketyper fra ulike fagdisipliner og miljøer

Hva kan Ruter tilby deg:

 • Å bli en del av et sterkt fagmiljø i en bedrift i vekst
 • Muligheten til å bidra med å utvikle et godt og allsidig kollektivtrafikktilbud i Oslo
 • Gratis reise med T-bane, trikk, buss og båt i Oslo og Akershus
 • Gode betingelser, pensjons- og forsikringsordninger
 • En fleksibel arbeidshverdag med stor grad av selvledelse, og gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Muligheten til å jobbe med en sterk merkevare som betyr mye for mange
 • Kompetente kolleger som er opptatt av deling og læring

Høres dette interessant ut? Da hører vi gjerne fra deg!

For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte våre Seniorrådgivere i Dfind; Atle Sæther på telefon +47 919 13 999 evt. atle.sather@dfind.no eller Christian Johnsen på telefon +47 928 48 984 evt. christian.johnsen@dfind.no.

Søknader behandles fortløpende og vil bli behandlet strengt konfidensielt.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig, iht. offentlighetsloven § 25

Ruters visjon er å skape bærekraftig bevegelsesfrihet i hovedstadsområdet. Det gjør vi ved å planlegge, videreutvikle, bestille og markedsføre et effektivt og miljøvennlig kollektivtrafikktilbud, samt ulike individtilpassede mobilitetsløsninger.

Vi er en viktig samfunnsaktør som bidrar til å gjøre hovedstadsområdet til et attraktivt område å bo, arbeide og feriere i. For å lykkes også i fremtiden utvikler vi nye løsninger og kundetjenester sammen med kundene. Vi strekker oss langt for å tilpasse både materiell, holdeplasser, informasjon og tjenester til alle, inklusive kunder med funksjonsnedsettelser. Daglig foretas det mer enn én million reiser med Ruters tilbud, det tilsvarer 55 % av kollektivtrafikken i Norge. Vi er 300 ansatte, har en omsetning på ca.10 milliarder og holder til i Oslo sentrum. Ruter eies av Oslo kommune (60 %) og Viken fylkeskommune (40 %).

Les mer om oss på www.ruter.no.

Kontaktpersoner

Atle Sæther
Seniorrådgiver i Dfind
E-postadresse: atle.sather@dfind.no
Telefonnummer: +47 919 13 999
Christian Johnsen
Rådgiver i Dfind
Telefonnummer: +47 928 48 984