Vil du være med og styrke forsyningssikkerheten i et strømnett i stadig endring?

Senioringeniør / Sivilingeniør Vern og kontrollanlegg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Lede er et av Norges største nettselskap og har over 200 000 kunder i Vestfold, Grenland og Hjartdal i Telemark og Svelvik i Viken. Vi ønsker å være en aktiv partner i det grønne skiftet, og jobber hver dag for å bidra til økt elektrifisering av samfunnet gjennom å utvikle fremtidens nett. Anleggsporteføljen består blant annet av 60 transformatorstasjoner og 7000 nettstasjoner. Selskapet er på vei inn i en periode med rekordhøyt investeringsnivå, med flere samtidige prosjekter. For å håndtere økende antall investeringsprosjekter og økende kompleksitet i driften av strømnettet, med stadig flere vern og høyere grad av digitalisering, er det behov for å styrke fagmiljøet som håndterer selskapets relevern og kontrollanlegg. Vi søker derfor en strukturert og handlekraftig ressurs til stillingen som: Senioringeniør / Sivilingeniør, Vern og kontrollanlegg

Vi ønsker oss deg som har erfaring fra drift, planlegging, analyse eller prosjektering av nettanlegg, eller tilsvarende erfaring fra andre elektriske installasjoner eller automatiseringsanlegg. Du har teknisk innsikt og vil bidra til å finne gode løsninger på lag med en grønn framtid. Ansvarsområdet vil gi en unik innsikt i hvordan strømnettet fungerer, og du vil få en nøkkelposisjon i sikringen av en stabil drift av en av samfunnets aller viktigste infrastrukturer.

Innflyttere til regionen kan forvente et sosialt og inkluderende miljø i selskapet, også utenfor arbeidstid. Regionen er i sterk vekst, har et godt klima og nyter godt av nærhet til både sjø og fjell. Det er god infrastruktur i fylket, med firefelts E18 og togstrekning gjennom fylket, samt flyplass på Torp. Oslo er kun en to timers togtur unna.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Teknisk ansvarlig for vern og kontrollanlegg i selskapets prosjekter
 • Utskiftning av relevern og utførelse av relekontroller
 • Utarbeidelse og kvalitetssikring av releplaner og innstillingsverdier for kontrollanleggskomponenter
 • Feilanalyse og feilsøking ved driftsforstyrrelser og hendelser i vernsystemer og kontrollanlegg
 • Planlegging og gjennomføring av omstillinger av vern og regulatorer ved endring av koblingsbilder

Din profil:

 • Bachelor- eller Mastergrad innen elkraftteknikk eller energi og miljø. Kandidater med utdannelse innenfor datateknikk, automatisering, industriell kommunikasjon e.l. med relevant erfaring oppfordres til å søke.
 • Kandidater med erfaring innen drift eller installasjon av prosesskontroll- og fjernkontrollsystemer eller prosjektering av kontrollanlegg er særlig ønsket. Det legges vekt på erfaring med kretsskjemaer og teknisk dokumentasjon for elektriske anlegg.
 • Nyutdannede med manglende erfaring, men med interessant realkompetanse oppfordres til å søke.
 • Åpenhet og interesse for fagområder innen elektroteknikk, nettverk og IP-kommunikasjon, helhetstenkende og med gode samarbeidsevner, konsekvenstenkende med god forståelse for IKT-sikkerhet og samfunnsmessige konsekvenser.
 • Ansvars- og kvalitetsbevisst med en strukturert arbeidsform
 • Trives med å arbeide på tvers av organisatoriske skillelinjer og nivåer, med god evne til kommunikasjon og samhandling
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

En spennende stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent og godt arbeidsmiljø

Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

l Lede jobber vi hver dag for å innovasjon og  bærekraftige løsninger. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer arbeider vi aktivt for å skape et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt. Vi oppmuntrer hverandre til å tenke nytt, være modige og ta ansvar. Hos oss deler vi informasjon og ideer åpent med hverandre og sammen skaper vi en inspirerende arbeidsplass med god kultur og sunne verdier på lag med en grønn framtid.

Arbeidssted vil være Porsgrunn eller Tønsberg.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Avdelingsleder Plan, Nicolai Staurvik, tlf.: +47 359 03 185, eller på e-post: nicolai.staurvik@lede.no.

Søknadsfrist 31. januar 2021

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.

Vi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser. Vi kan bare motta elektroniske søknader.

Kontaktpersoner

Nicolai Staurvik
Avdelingsleder Plan
Telefonnummer: +47 359 03 185

Hvem er Lede?

Lede er nettselskapet som sørger for å frakte strømmen frem til over 200 000 nettkunder i Vestfold, Telemark og Svelvik. I tillegg til å lede strømmen frem, sørger Lede også for å vedlikeholde og utvikle strømnettet i takt med den økende elektrifiseringen av samfunnet. Lede sørger for å koble deg til strømnettet slik at du får den strømmen du trenger. Lede er en del av Skagerak-konsernet som eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets og Ledes hovedkontor ligger i Porsgrunn.