Vil du være med og skape en levende, funksjonell og aktiv by?

Prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. oktober, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsannonse

Vei og park skal nå ansette en prosjektleder som vil få ansvar for alle tiltak på overflaten i Ski sentrum som kommunen skal være byggherre for.

Vi søker deg som vil skape en attraktiv og levende by med gode byrom for alle brukere.

Ski sentrum skal fornyes, og utvikling av byrom og parker står sentralt. Det kommunaltekniske underprosjektet er ett av flere i programmet Utviklingen av Ski sentrum, som har ansvar for realisering av blant annet torg, gater og håndtering av overvann på bakkenivå. Ansvaret spenner helt fra forprosjektet og til siste kantstein er på plass.

Prosjektlederen skal samhandle tett med virksomheten Vann og avløp.

Vei og park hører til under kommunalområdet Eiendom, by og samfunn.

Ansvarsområde

I tillegg til at prosjektlederen vil ha overordnet ansvar for fremdrift, økonomi og gjennomføring i det kommunaltekniske underprosjektet, vil ansvaret blant annet inkludere

 • ledelse av tiltakene som utføres av prosjektet
 • organisering av prosjektstruktur i underprosjektet
 • koordinering av tiltak innenfor underprosjektet overfor eksterne utbyggere
 • ivaretakelse av kvalitetskrav fra start til slutt

Arbeidsoppgaver

Prosjektlederen skal rapportere jevnlig til programstyret og samarbeide internt i programmet. Andre arbeidsoppgaver er for eksempel å

 • ha stor grad av dialog med innbyggere, utbyggere og administrasjon
 • sørge for tilstrekkelig bemanning i prosjektene
 • ha overordnet ansvar for HMS og målstyring
 • utarbeide nødvendige dokumenter i gjennomføringsfasen

Kvalifikasjoner

Den vi skal ansette i stillingen må ha

 • mastergrad innenfor tekniske fag – relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdannelse
 • 5–10 års erfaring som prosjektleder
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Vi ønsker oss en person med tilleggsutdannelse innenfor prosjektledelse.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som kan jobbe selvstendig og strukturert, og som har en god arbeidsmoral. Stillingen går svært krevende oppgaver i møte og gir derfor rom for utvikling. Det er viktig for oss at du har sterk faglig interesse og engasjement for bærekraftig byutvikling, og for hvordan fysiske omgivelser påvirker menneskers liv og virke.

Personen som skal fylle prosjektlederrollen må være systematisk, målrettet og resultatorientert. Prosjektlederen vil jobbe tett sammen med andre fagpersoner og vi trenger derfor en motiverende kollega.

Med innholdsrike dager i høyt tempo, hvor prosjektlederen skal ta krevende og raske beslutninger, ønsker vi også at du er omgjengelig, arbeidsom, løsningsorientert og analytisk.

Annet

Hos oss vil du være en drivkraft for å skape gode møteplasser.

Du vil få stort ansvar med tilsvarende handlingsrom og ha en variert arbeidsdag som inneholder alt fra bidrag til konseptutvikling, oppfølging på byggeplass og tverrfaglig samarbeid.

Stillingen er tilknyttet plan- og prosjektavdelingen. Avdelingen består av 11 personer, med blant annet en landskapsingeniør, to landskapsarkitekter og veiingeniører.

Kontaktpersoner

Nina Larsen Tveten
Leder
Telefonnummer: +47 971 95 059

Hvem er Nordre Follo kommune ?

Nordre Follo kommune ble etablert 1. januar 2020 og består av de to tidligere kommunene Oppegård og Ski. Den nye kommunen har rundt 60.000 innbyggere. Det forventes å stige til nærmere 80.000 i 2040. Follobanen, med utbygging av dobbeltspor Oslo-Ski, er et vesentlig element i veksten og skal stå ferdig i desember 2022. Den nye kommunen blir et kraftsenter i regionen, med Ski som kommunesenter.

Nordre Follo kommune har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og være i front innen innovasjon i helse- og omsorgstjenestene.