Vil du være med og sikre operativ evne til Forsvaret?

Leder fagingeniører

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Eiendomsforvaltning i Forsvarsbygg er landsdekkende ansvarlig for å inngå avtaler og følge disse opp med Forsvaret innenfor leie, forsyning, vertskap og renhold. Eiendomsforvaltning har det landsdekkende resultatansvaret for leie, forsyning og vertskap. Dette innebærer å sørge for nødvendige prosessbeskrivelser, retningslinjer, føringer, kvalitetsledelse samt ansvar for å følge opp regionenes rapportering i forhold til prosesser og økonomi. Regionene har regionalt gjennomføringsansvar.

Vi søker nå etter ny leder for fagingeniørene som vil være en nøkkelperson innenfor faglig utvikling i eiendomsforvaltning. Du vil i samarbeid med dine medarbeidere være med å sikre forsyning, tilstand på eiendom, bygg og anlegg, kjøp og salg av høyspent og fortifikasjon. Arbeidssted vil være ved en av våre lokasjoner i Oslo, Hamar eller Harstad.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser - jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no.

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar for enhetens ansatte
 • Ansvarlig for oppfølging av gjeldende lover og forskrifter innen tekniske fag
 • Avtaleeier for rammeavtaler innen eget ansvarsområde
 • Holde kvalitetssystem oppdatert for eget ansvarsområde
 • Strategisk rådgiver innen eget ansvarsområde
 • Gi faglig proaktiv bistand og støtte til sentrale og regionale ledd
 • Overordnet samarbeid med øvrige avdelinger i Forsvarsbygg
 • Utarbeide og vedlikeholde prosjekteringsveiledere
 • Ansvarlig for fagsamlinger og kurs
 • Gi faglig bistand til Forsvaret ved behov

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant utdanning fra høyskole/universitet. Det er ønskelig med utdanning innen eiendom, bygg og anlegg
 • Du har erfaring innen forvaltning og vedlikehold av eiendom, bygg og anlegg i større virksomhet
 • Det er ønskelig at du har erfaring og kompetanse innenfor ledelse
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra og kjennskap til offentlig sektor
 • Det er ønskelig at du har god økonomiforståelse
 • Førerkort kl B
 • Du må  kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig/Nato Secret

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Du er planmessig og strukturert 
 • Du har god gjennomføringsevne 
 • Du er resultat- og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Lønn som avdelingsleder/senioringeniør (kode 1407/1181) fra kr. 667 200 (ltr 72) til kr. 765 100 (ltr 78). Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Meningsfullt samfunnsoppdrag 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste

Kontaktpersoner

Pål Rishovd
Avdelingsleder
Telefonnummer: 971 21 114

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger