Vil du være med og modernisere UDIs digitale plattform?

Virksomhetsarkitekter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Svingningene i migrasjonen til Norge påvirker Utlendingsdirektoratet (UDI) i stor grad, og det stiller høye krav til en fleksibel organisasjon. Direktoratet har i dag i overkant av tusen ansatte. Hovedkontoret holder til i nye lokaler på Helsfyr. Virksomheten er kjennetegnet av høyt utdannede medarbeidere med stort engasjement for utlendingsfeltet og samfunnsoppdraget.

DIGA (Digitaliseringsavdelingen) er IT-avdelingen i UDI og har i overkant av 120 ansatte. Avdelingen har ansvar for å forvalte og utvikle nasjonale IT-tjenester som håndterer søknader om asyl, visum og opphold. Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. UDI behandler i løpet av et normalår over 400 000 søknader gjennom våre selvbetjenings- og saksbehandlingssystemer. Målet vårt er å få til utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og at brukerne våre møter en helhetlig offentlig forvaltning. Utlendingsfeltet er et komplekst og spennende felt, der vi jobber med lange linjer, men samtidig må kaste oss rundt og lage løsninger for å møte umiddelbare behov i det norske samfunnet.  

UDI er på vei mot å etablere fremtidens saksbehandlingsløsning, der vi ønsker å automatisere en større andel av oppgavene våre ved hjelp av prosessmotor, regelmotor og maskinlæring. Målet vårt er å bli gode på digital deling av data, både med søkerne og samfunnet for øvrig, slik at vi tilrettelegger for sammenhengende tjenester på tvers av sektorer i det offentlige Norge. Vi er genuint opptatt av å bygge et humørfylt, raust og inkluderende miljø, med mennesker som ønsker å bidra til vårt viktige samfunnsoppdrag.

Vi skal nå etablere et nytt kompetansemiljø for virksomhetsarkitektur som skal effektivisere samspillet mellom teknologi, organisasjon og prosesser. Vi i UDI har behov for minst tre virksomhetsarkitekter som skal være med på å sikre vedvarende eierskap til og effektiv forvaltning av virksomhetsarkitekturen. Virksomhetsarkitektene vil jobbe i skjæringspunktet mellom fagsiden og IT på daglig basis.

Vi har gjennom flere år arbeidet med å modernisere den aldrende systemporteføljen vår, men det er fortsatt en vei å gå. Vi har som mål å etablere en fremtidsrettet og bærekraftig digital plattform som skal understøtte saksbehandlingen. Det nye kompetansemiljøet for virksomhetsarkitektur vil være en viktig forutsetning for å lykkes med dette moderniseringsarbeidet. 

Vi søker etter erfarne virksomhetsarkitekter som kan hjelpe oss med å legge de rette føringene for moderniseringen av UDIs digitale plattform. Du skal være med på å finne retning og legge premissene for digitaliseringsarbeidet til UDI. Du må derfor kunne etablere og videreutvikle målbildet og veikartet for UDIs IT-løsninger. Du må ha erfaring med å analysere og modellere forretningsprosesser og informasjonsflyt. Hvis du kan gjøre livsløpsestimering av IT-løsninger, er det en fordel. Du må ha evne til holde hodet kaldt, tenke strukturert og være pragmatisk. Innovasjon og brukerorientering er viktig hos oss, så vi forventer at du også kan bidra med gode innspill og idéer til hvordan UDI kan bruke ny teknologi til å jobbe smartere for å innfri behovene til sluttbrukerne våre. 

Arbeidsoppgaver

 • Være en brobygger mellom fagsiden og IT
 • Etablere og videreutvikle UDIs virksomhetsarkitektur
 • Bidra til å videreutvikle av UDIs fagmiljø for arkitektur og utvikling
 • Gi råd om utforming av behovsbeskrivelser og kravspesifikasjon ved behov
 • Være en rådgiver og sparringspartner for løsningsarkitekter.
 • Bistå med å utearbeide beslutningsgrunnlag for arkitekturvalg ved behov
 • Gjøre risikovurderinger av IT-løsninger

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen informasjonsteknologi. Solid relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • Erfaring med å utarbeide og bruke IT-arkitekturprinsipper
 • God til å utarbeide lettfattelige arkitekturskisser, målbilder og veikart
 • Erfaring fra systemutvikling
 • God forståelse for arkitektur og integrasjoner
 • Erfaring med TOGAF eller tilsvarende arkitekturrammeverk er en stor fordel
 • Erfaring med ArchiMate, BPMN eller UML er en fordel
 • Må kunne bli sikkerhetsklarert/autoriseres for nivå begrenset
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Interesse for å forbedre og effektivisere IT-arkitektur.
 • Evne til å skape engasjement og lede prosesser
 • Ryddig og strukturert, selvgående og løsningsorientert, med gode evner til å levere i et hektisk miljø.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God til å samarbeide, både med folk med IT-bakgrunn og de som representerer fag og brukere.
 • Resultatorientert og evne til å jobbe fram gode løsninger gjennom kompromiss
 • Evne til å tenke langsiktig midt i en operativ hverdag

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag, preget av høy faglig kompetanse, engasjement og dyktige medarbeidere
 • Et arbeidsmiljø med fantastiske kollegaer, som jobber sammen mot felles mål  
 • Et krevende og givende arbeid, med store faglige utfordringer og mulighet for personlig utvikling
 • Muligheten til å forme et miljø og sette retning for arbeidet i årene som kommer    
 • Gode løsninger for mobil arbeidsplass
 • Fleksibel arbeidstid, sommer-/vintertid og mulighet for trening i arbeidstiden  
 • Overtidsbetaling ved pålagt overtidsarbeid
 • Stillingen blir lønnet som seniorrådgiver med lønnsspenn 750 000 - 980 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Attester/vitnemål må legges inn i portalen sammen med søknaden. Søkere som blir kalt inn til intervju, vil bli bedt om å sende lenke til Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no)). Hvis du har utdanning fra utlandet, ber vi om attest fra Nokut. 

For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer personer til å søke jobb hos oss, på tvers av alder, bakgrunn (eks hull i CV) og funksjonsevne. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkryssingene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine

I samsvar med Offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Kontaktpersoner

Huu Nghia Truong
Sjefsarkitekt
Telefonnummer: +47 952 68 802
Tore Magnus Oraug
Seksjonssjef
Telefonnummer: +47 977 72 493

Hvem er Utlendingsdirektoratet (UDI)?

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no