Vil du være med og bidra til sikkerhet i fremtidens samfunn?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. september, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Som følge av økt oppdragsmengde og ytterligere vekstambisjoner søker Norconsult flere medarbeidere til avdeling Sikkerhet. Norconsult har et ledende fagmiljø innen sikkerhet og vi arbeider kontinuerlig med å utvikle vår kompetanse og våre tjenester.

I avdeling Sikkerhet har Norconsult i dag 36 medarbeidere. Vi arbeider med spennende og svært varierte prosjekter innenfor alle samfunnsområder. Spesielt kan vi nevne våre arbeider med sikkerhet innenfor samferdsel, energi, industri, VA og bygg. På grunn av økende etterspørsel ønsker vi nå å styrke bemanningen vår og vil knytte til oss ressurser som har lyst til å jobbe med dette i et tverrfaglig og åpent rådgivermiljø. 

Vi søker nå etter:  

 • Junior- og/eller seniorressurs innen HMS.
  Gjerne med erfaring fra industri og/eller entreprenørvirksomhet innen bygg og anlegg 

 • Seniorressurs innen teknisk sikkerhet.
  Mer enn 5 års erfaring innen området teknisk sikkerhet og/eller fra virksomhet innen storulykke/farlig stoff 
 • Seniorressurs innen samfunnssikkerhet og beredskap. 
  Mer enn 5 års erfaring innen området samfunnssikkerhet og beredskap 

For oss er det viktig at du: 

 • Har relevant høyere utdanning (mastergradsnivå eller tilsvarende) 

 • Bidrar aktivt i tverrfaglige team, samtidig som du arbeider selvstendig og tar ansvar for gjennomføring av planlagte leveranser 

 • Trives i rådgiverrollen og har lett for å knytte kontakter internt og eksternt 

 • Er proaktiv med evne til å videreutvikle relevante fag i Norconsult 

 • Har god formuleringsevne på norsk og engelsk (muntlig og skriftlig) 

Hos oss får du: 

 • Store faglige utfordringer med mulighet til å utvikle deg videre i spennende prosjekter sammen med dyktige medarbeidere 

 • Tverrfaglig og sterkt fagmiljø med samarbeid innen flere ulike fagkategorier. Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi. 

 • Mulighet for å påvirke og delta aktivt i utviklingen av det faglige miljøet 

 • Unikt arbeidsmiljø med varierte sosiale aktiviteter 

 • Gode lønns- og ansettelsesbetingelser med bonusordning 

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift 

Avdeling Sikkerhet er i dag lokalisert i Sandvika og Horten, men andre av våre lokasjoner kan også vurderes for riktig ressurs.  

Innsendelse av søknad:

 Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Ta kontakt dersom du har spørsmål til noen av stillingene:

HMS - Tobias Josefsson på tlf. 454 01 310

Teknisk sikkerhet - Gro Aanesland Dahle på tlf. 467 48 520

Samfunnssikkerhet - Kevin Medby på tlf. 454 04 551

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktpersoner

Gro Aanesland Dahle
Gruppeleder
Telefonnummer: +47 467 48 520
Kevin Medby
Samfunnssikkerhet
Mobil: 454 04 551
Tobias Josefsson
Gruppeleder HMS-styring og SHA
Mobil: 454 01 310

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 4000 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger