Vil du være med i et av innlandets mest spennende IT-miljøer?

Systemutvikler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vår visjon: «Avler for bedre liv»

Vår misjon: «Vi skal skape den mest lønnsomme og bærekraftige kua»

Geno har som strategi å utnytte digitalisering til å skape merverdi og styrke konkurransekraften innen bio-IT og strategiske satsningsområder.

IT-området i Geno er sentralt plassert i organisasjonens strategiske satsing. Vi skal nå styrke oss, og søker derfor ny medarbeider.

Vi vil komme i kontakt med deg som er en engasjert og erfaren utvikler. 

Hvis du, som oss, tenker at:

IT skal være i stand til å levere forretningsverdi kontinuerlig automatisering 'av alt' er naturlig og du er opptatt av:

 • kodekvalitet / prinsipper / arkitektur / automatisk testing
 • å utvikle deg / utvikle andre
 • å engasjere deg
 • å finne best mulig løsninger
 • at vi kan/skal ha sterke meninger, men at vi også skal lytte og forstå hverandre da tror vi at vi kan passe sammen. 

Vi har behov for å styrke vårt team rundt utvikling av våre fagsystemer, og søker utvikler med kompetanse innen Oracle, PL/SQL, Delphi, og gjerne med bakgrunn fra skreddersømløsninger i Java, .NET, Python e.l.

Vi er også i gang med å levere løsninger på offentlig skyplattform (AWS) som er helt automatiserte, alt fra infrastruktur (Terraform) til kodeutrulling (CI/CD pipelines). 

Av teknologier vi bruker i dag, kan nevnes

 • RDS (Oracle, MSSQL)
 • PL/SQL
 • Delphi
 • AWS (et titals tjenester fra database, containere, via dns til serverless-funksjoner)
 • Docker
 • Terraform 
 • Java
 • .NET
 • Python
 • Elm

Har du noen av egenskapene vi etterspør, og synes at dette virker spennende, så vil vi gjerne høre fra deg! 

Kontaktpersoner

Robert Ofstad
Teamleder Bio-IT
Telefonnummer: 413 18 430
Tore Søgård
IT-leder
E-postadresse: tore.sogard@geno.no
Telefonnummer: 911 25 596

Hvem er Geno?

Geno SA er et samvirkeforetak eid av om lag 9000 norske storfebønder. Vi har ca 200 ansatte over hele Norge og en årlig omsetning på 369 millioner kroner. Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet, og tjenester i tilknytning til dette.
NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF fra hele verden.