Vil du være med å videreutvikle fjellskredovervåkingen i Norge?

Stillingsbeskrivelse

NVE har det nasjonale ansvaret for kartlegging og overvåking av ustabile fjell som kan utvikle fjellskred. Per i dag er det syv fjell i Norge underlagt kontinuerlig overvåking med sanntids data.  Denne overvåkingen blir driftet av to overvåkingssenter; et på Stranda i Møre og Romsdal, og et i Kåfjord i Troms.

Ved senteret i Kåfjord er det nå ledig et 2 årig vikariat. Hos oss vil du få være med på utvikle fjellskredovervåkingen i Norge, og ta del i et bredt spekter av arbeidsoppgaver i et sterkt og variert fagmiljø. Dette spenner seg fra utviklingsprosjekter innen overvåkingsteknologi, vedlikehold, feilsøking, samt drift av teknisk infrastruktur i fjellpartiene. Store deler av jobben vil også være prosjektstyring og utvikling av ny overvåkingsløsning. Fjellskredseksjonen har ansatte med kompetanse bl.a innen geologi, ledelse, overvåkingsteknologi, naturvitenskap, mekanikk, tømring, elektronikk og IT. 

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektstyring og implementering av ny overvåkingsløsning for fjellskredseksjon.
 • Intern opplæring av ny overvåkingsløsning.
 • Opprettholde og optimalisere drift av interne IT systemer i overvåkingen.
 • Systematisere og dokumentere interne IT systemer.
 • Oppsett drift og vedlikehold av switcher,  radioer og loggere i felt.
 • Oppsett drift og vedlikehold av samband og datanettverk.
 • Bidra teknisk i felt med vedlikeholdsoppgaver.
 • Tekniske vaktordning inngår i stillingen.
 • Du må regne med ca 90 dagar i felt.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Dataingeniør, landmåler eller tilsvarende på minimum bachelornivå.
 • God kunnskap og erfaring fra drift av datanettverk.
 • God kunnskap og erfaring frå drift av switcher, servere og datautstyr.
 • Førerkort B er minimum, ønskelig BE.
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Fysikk og evne til arbeid i bratt terreng.Ønskelige kvalifikasjoner
 • Kunnskap og erfaring innen geodesi og landmåling.
 • Kunnskap og erfaring innen relevant overvåkingsteknologi.
 • Erfaring frå styring av IT prosjekter
 • Erfaring ved bruk av MikroTik
 • Kunnskap og erfaring i bruk av GIS.
 • Kunnskap og erfaring frå bruk av snøscootere og Atv.
 • Erfaring frå feltarbeid.
 • Kjennskap til offentlige anskaffelser.

Personlige egenskaper

 • Ikke redd for høyder.
 • Evne til å arbeide i team.
 • Evne til problemløsing i felt.
 • Evne til selvstendig arbeid.
 • Trives med arbeid i felt.
 • Evne til å jobbe under press.
 • Det blir lagt betydelig vekt på om du er personlig egnet.

Vi tilbyr

 • Deltaking i en samfunnsviktig oppgave for å sikre lokalsamfunn mot en alvorlig naturfarge.
 • Et kompetent fagmiljø innanfor overvåkingsteknologi og geologi.
 • Fleksibel og familievennlig personalpolitikk og arbeidstid.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Årslønn innenfor spennet kr 450 000 – 650 000  pr. år i stillingskodene avdelingsingeniør/ overingeniør/senioringeniør (1085/1087/1181). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldene regler.Stillingen er lokalisert ved NVE sitt overvåkingssenter i Kåfjord kommune i Nord Troms.

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Legg med vitnemål og attester elektronisk. Søknadspapirer blir ikke returnert

Om du ønsker å reservere deg fra en offentlig søkerliste må du grunngi dette. Opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å bli unntatt søkerlisten. Om ønske om reservasjon ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet før eventuell offentlig søkerliste blir utformet.

Kontaktpersoner

Kathrine Berg Nilsen
HR-kontakt
Telefonnummer: 22 95 98 62
Lars Harald Blikra
Telefonnummer: 46 41 11 48
Roald Elvenes
Seniorrådgiver
Telefonnummer: 48157745

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger