Vil du være med å utvikle virkemidler for å skape gode bygg for samfunnet?

Seniorrådgiver / Senioringeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avdeling virkemidler og utvikling skal styrke seg innenfor fagområdet samfunnsfag. Du vil bli en del av vårt spennende fagmiljø som utvikler kunnskap om byggsektoren, samfunnets og brukernes behov, effekter av regelverket og sammenhengen mellom ulike bygningspolitiske virkemidler. 

Avdelingen har ansvar for utvikling av virkemidler for å fremme god byggkvalitet. Dette omfatter morgendagens tekniske krav til byggverk og vurdering av andre virkemidler, slik som økonomiske (lån og tilskudd) og pedagogiske (informasjon og kompetanse). Et viktig grunnlag for arbeidet er at framtidens bygninger skal kunne møte framtidens naturgitte og samfunnsmessige behov, slik som klimaendringer og en aldrende befolkning. Avdelingen har ansvar for utredninger, evalueringer og analyser av effekter av regelverket. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Følge utviklingstrekk i byggsektoren og samfunnets behov og hvordan dette påvirker eller påvirkes av kvalitet i byggverk 
 • Bidra til å øke kunnskapen om samfunnsmessige effekter av regelverk og andre virkemidler, og delta i direktoratets arbeid med å analysere, utrede og foreslå virkemidler som møter framtidens behov 
 • Være pådriver og bidra til samfunnsfaglige vurderinger i arbeidet med å utvikle neste generasjon regelverk, basert på kunnskap om byggsektoren, samfunnets behov og sammenhengen mellom ulike bygningspolitiske virkemidler 
 • Gi råd og veiledning om samfunnsfaglige tema til prosjekter og avdelinger i direktoratet 
 • Samarbeide med byggenæringen, interesseorganisasjoner, andre myndigheter og eksterne fagmiljøer for å øke faktagrunnlaget og forståelsen for bygningspolitikken

 

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad innenfor fagområdene samfunnsvitenskap, ingeniørfag eller tilsvarende i kombinasjon med dokumenterbar samfunnsfaglig kompetanse 
 • Minimum 7 års relevant arbeidserfaring 
 • God samfunnsforståelse og kunnskap om bruk av ulike statlige virkemidler og helhetlig virkemiddelbruk 
 • Digitaliseringskompetanse er ønskelig 
 • Erfaring fra prosjektarbeid og anskaffelser er ønskelig

 

Utdanningsretning og nivå

 • Samfunnsfag
 • Ingeniør / Sivilingeniør
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

 

Personlige egenskaper

 • Du må være samfunnsengasjert, og ha forståelse og interesse for ulike virkemidler for å oppnå byggkvalitet. 
 • Du må ha kunnskap om og interesse for politiske prosesser, og god rolleforståelse. 
 • Du er en analytisk og strategisk person med evne til nytenkning, er opptatt av utviklingstrekk og trender i samfunnet og tenker tverrfaglig. 
 • Du har interesse for byggsektoren og våre bygde omgivelser. 
 • Stillingene er utadrettet og du må derfor kunne kommunisere godt muntlig og skriftlig, og trives med å bygge relasjoner både internt og eksternt.

 

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling i et godt og hektisk arbeidsmiljø. 
 • Et godt fagmiljø innenfor bygningsjuss, bygningsteknikk og digitalisering. 
 • Mulighet for faglig utvikling og tilgang til et stort faglig nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. 
 • Direktoratet følger statens arbeidstidsordninger og har en god personalpolitikk. Arbeidssted er i våre nye og hyggelige lokaler sentralt i Oslo. 
 • Stillingene lønnes etter kvalifikasjoner som seniorrådgiver eller senioringeniør 600 000 – 750 000 etter statens lønnsregulativ. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. 
 • Stillingen gir medlemskap i Statens Pensjonskasse med en god tjenestepensjonsordning, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring og mulighet for boliglån etter regler fastsatt av KMD. 

 

Vi er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisitet. 

Direktoratet er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker vil bli varslet før eventuell offentliggjøring skjer.

 

Kontaktpersoner

Kari-Anne Pape Simenstad
Fungerende avdelingsdirektør
E-postadresse: kas@dibk.no

Hvem er Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)?

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er eit nasjonalt kompetansesenter for bustad- og byggkvalitet. Vi er sentral myndigheit for det bygningstekniske regelverket, fører tilsyn med byggevarer og driv ordninga for sentral godkjenning. DiBK skal være ein pådrivar for å fremja god byggkvalitet. Direktoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Vi er 90 tilsette og har kontor i Oslo og Gjøvik.