Vil du være med å utvikle VDI-infrastruktur for Etterretningstjenesten?

Senioringeniør VDI

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. april, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige låna- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Stillingen passer godt for deg som har noen års driftserfaring med VMware-baserte VDI-løsninger. Du vil bli en del av et godt infrastruktur-driftsmiljø, der VMware-produkter har sentrale funksjoner.

En viktig oppgave vil være å delta i utviklingen av VDI-infrastruktur og tilknyttet driftsopplegg.

Driftsmiljøet som du vil være en del av har også ansvar for maskinvare og serverrom, og jobber tett sammen med andre driftsenheter som har ansvar for nettverk, tjenermaskiner, klientmaskiner og applikasjoner

I denne stillingen vil du få mulighet til å jobbe sammen med flere på drift av nullklienter, virtuelle desktop’er og applikasjoner basert på VMware Horizon. Jira og Confluence benyttes i drift og utvikling, og det arbeides metodisk med utgangspunkt i ITIL4 og SAFe5.  Vi vil også kunne tilby VMware sertifiseringsløp, der det passer med ansvar og oppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, utvikle og innføre VDI-løsninger med VMware Workspace ONE og VMware Horizon
 • Installere, konfigurere og drifte virtualisert IKT-infrastruktur med VMware Workspace ONE og VMware Horizon
 • Samarbeide med Kontor for IKT-plattform på drift av VDI-endepunktsløsninger og VDI-desktopløsninger
 • Utføre driftsoppgaver på VMware virtualisert infrastruktur utenom VDI

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Grunnleggende kunnskap om TCP/IP-baserte datanettverk
 • Driftserfaring med VMware Horizon, vSphere
 • Driftserfaring med Microsoft Active Directory, GPO-anvendelser og sertifikattjenester

Det er ønskelig med:

 • Kurs eller sertifiseringer på VDI-relevante VMware-produkter, herunder VMware Horizon
 • Kjennskap til VMware NSX, VCF
 • Erfaring med drift av RDS Farms og AppVolumes
 • Erfaring med drift av VMware Dynamic Environment Manager og Workspace ONE

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper som gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne til å gjennomføre, helhetsoversikt, løsningsorientering, systematisk og strukturert arbeidstilnærming, samt skriftlig og muntlig fremstillingsevne vil bli vektlagt ved tilsetting

Vi tilbyr

 • Stilling: Senioringeniør (kode 1181)
 • Lønn: kr 618 600 – 708 000  (lønnstrinn 68 – 75)i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. Lønn fastsettes innenfor spennet basert på kvalifikasjoner og erfaring. Det trekkes 2% av lønnen til pliktig innskudd i Statens Pensjonskasse
 • Arbeidssted: Oslo

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger