Vil du være med å utvikle vårt brukerstøtte- og IT4IT-miljø?

Avdelingsleder for IT-service og drift

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

IT-divisjonen ved Meteorologisk institutt (MET) utvikler og drifter egne operative tjenester på egen maskinpark i tillegg til generell IT-støtte til organisasjonen.

Avdeling for service og drift er en av tre avdelinger i IT-divisjonen. Avdelingens 20 medarbeidere har i dag ansvar for 1. linje, brukerstøtte og driftsovervåking. Fra og med september avslutter vi vår 24/7 turnus for driftsovervåking og avdelingen vil nå fokusere på drift, forvaltning og utvikling av brukernære tjenester og ITs nye IT4IT-plattform. Ny leder vil bli sentral i oppbyggingen av de nye tjenestene samt kompetanseoppbygging og endring av ansvar og oppgaver for medarbeiderne.

Brukerstøttetjenesten består blant annet av; brukeradministrasjon, installasjon, brukeropplæring og rådgiving samt tilhørende verktøy som saksbehandlingssystem og overvåkingsplattform. Vi ser også på klientplattformer og kontorstøtteprodukter som en del av våre brukerstøttetjenester. Her inngår Windows, Linux og mobiltelefoner, G-suite og videokonferansesystemer.

Vår nye IT4IT-plattform er under utvikling.  Avdelingen vil få et spesielt ansvar for vår DevOps-platform (versjonskontroll, byggesystem, repository for egne og eksterne pakker/images, testing, metrics, overvåking og varsling) og noen av våre framtidige interne PaaS/SaaS-tjenester som fildelingstjenester og CMS.

MET har en åpen datapolitikk og vi både benytter og utvikler fri programvare. Dette preger vår kultur, og du må være fortrolig med denne måten å arbeide på.

Arbeidsoppgaver

 • lede det faglig og administrativt arbeidet i avdelingen
 • lede og følge opp personell i avdelingen
 • sikre at vi har rett kompetanse i avdelingen og at vi benytter hensiktsmessige verktøy og arbeidsmetoder
 • ansvar for innkjøp av pc’er, skjermer, mobiler etc
 • ansvar for budsjettering og oppfølging av regnskap på egne områder
 • planlegge håndtering av daglige gjøremål, prosjekter og langsiktige mål
 • delta i IT-divisjonens ledergruppe og bidra til helhetlige IT-leveranser

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning på universitets- eller høgskolenivå, fortrinnsvis innen informasjonsteknologi
 • relevant erfaring innen IT
 • dokumenterbar erfaring fra linje- og/eller prosjektledelse innen IT. Det er en fordel med erfaring fra IT både i operasjonelle virksomheter og forskermiljøer
 • erfaring med tjenesteleveranser, prosjektleveranser og DevOps
 • relevant erfaring med brukernære tjenester
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • god evne til å motivere og dyktiggjøre andre
 • initiativrik, resultatorientert og systematisk
 • erfaring fra endringsledelse, kompetansedeling eller kompetansebygging
 • evne til å foreta tydelige prioriteringer i en hektisk hverdag
 • beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • faglige og ledelsesmessige utfordringer på et område som er viktig for samfunnet
 • et moderne teknologisk miljø
 • gode muligheter for egenutvikling
 • lønn som 1059 underdirektør i lønnsspennet kr 667 200 – 765 100 pr. år. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som har gode pensjons- og boliglånsordninger
 • 6 måneders gjensidig prøvetid
 • arbeidssted er Blindern, Oslo som er sentrumsnært og et knutepunkt for trikk og T-bane

Det kreves sikkerhetsklarering for tilsetting i stillingen.

Tilleggsinformasjon

Vi oppfordrer kvinner til å søke.

Vi legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. MET deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Kontaktpersoner

Anne-Cecilie Riiser
IT-direktør
Telefonnummer: 22 96 30 00

Hvem er Meteorologisk institutt?

Moderne meteorologi krever håndtering og analyse av enorme datamengder, og byr på store og spennende faglige utfordringer. Helt fra 1866 har norske meteorologer stått sentralt i utviklingen av faget, og vi er i dag et ledende internasjonalt fagmiljø.