Vil du være med å utvikle styringen av IT og digitalisering i politiet?

Seniorrådgiver virksomhetsstyring

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Styringsavdelingen har ansvaret for virksomhetsstyringen av Politiets IKT-tjenester (PIT). PIT er en pådriver for digitalisering i politiet. Nå øker vi trykket på digitaliseringen, som vil bety store endringer i organisasjon, arbeidsform, teknologi, virksomhetsstyring og kultur både i PIT og i Politidirektoratet. Vi skal bevege oss fra store prosjekter til kontinuerlig produktutvikling i tverrfaglige team. Dette endrer måten vi driver virksomhetsstyring på - fra en oppdragsfokusert til en verdibasert styringsdialog.

Du vil lede arbeidet med å utvikle styringen av IT og digitalisering i politiet. Du vil også bistå med virksomhetsstyring av Politiets fellestjenester (PFT). Vi ser etter deg som har erfaring med virksomhetsstyring av IT-organisasjoner som jobber produktorientert.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for virksomhetsstyring av Politiets IKT-tjenester
 • Prosessleder for utarbeidelse av resultatavtaler, forberedelse av styringsdialogmøter og oppfølging av resultatrapporter for Politiets IKT-tjenester
 • Være en pådriver for arbeidet med innføring av ny IKT-styringsmodell som skal bidra til raskere digitalisering og verdifokusert virksomhetsstyring
 • Delta i strategiarbeid, arbeid med utvikling av målbilder, verdimål og måleindikatorer for Politiets IKT-tjenester
 • Bistå virksomhetsstyrer med styring av Politiets fellestjenester

Styringsseksjonen jobber teambasert. Andre arbeidsoppgaver må påregnes.

Kvalifikasjoner

Disse kvalifikasjonene må du ha: 

 • Mastergrad innen IT, økonomi, administrasjon og/eller ledelse. Har du i stedet lang og spesielt relevant erfaring kan bachelorgrad (innen nevnte områder) aksepteres. 
 • Relevant erfaring med virksomhetsstyring av IT-organisasjoner 
 • Svært god økonomi- og tallforståelse
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
 • Må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG

Disse kvalifikasjonene ønsker vi at du har:

 • Erfaring fra IT-organisasjoner som jobber produktorientert

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Strategisk
 • Strukturert og nøyaktig
 • Proaktiv og dyktig til å drive prosesser fremover
 • Evner å bygge gode relasjoner for å skape fremdrift

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi.

 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (stillingskode 1364), fra kr 700 000-900 000 brutto per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning avtales. 
 • Mulighet for å veksle mellom arbeid på kontoret og hjemme
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Hallvard Holm Brenna
Fungerende seksjonssjef styringsseksjonen
Telefonnummer: +47 901 33 852

Hvem er Politidirektoratet?

Politiet skal sikre trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge. Politidirektoratet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og er det øverste ledelsesnivået i politiet. Politidirektoratet har tre overordnede roller: Gjennomføre regjeringens politikk, være faglig rådgiver, samt å styre, lede og utvikle politi- og lensmannsetaten. Politiet skal være en forutsigbar, handlekraftig og fleksibel etat til det beste for befolkningen. Politiets distrikter og særorgan består til sammen av nær 17.000 dedikerte medarbeidere. Les mer på politiet.no.