Vil du være med å utvikle Statnett sin Big Data løsning?

Ansvarlig - Big Data løsningen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kraftsystemet står ovenfor betydelige endringer og vi ser at digitalisering og ny teknologi vil påvirke alle deler av kraftsystemet. Dette vil kreve at Statnett har arkitektur og teknologi som håndterer den økte kompleksiteten, slik som prosessering av mer sanntidsdata, økt automatisering, utnyttelse av kunstig intelligens og Big Data. 

Som ansvarlig for vår Big Data plattform vil du forvalte og videreutvikle løsningen som vil være det naturlige lagringsstedet for innsamlede data i Statnett. Du vil ha ansvar for å etablere og utvikle rammer, plattformen, forvaltningen og driftsmetodikk i samarbeid med kollegaer. Big Data-plattformen er under etablering for feilanalyse og tilstandsovervåkning, og vil på sikt kunne dekke en rekke andre identifiserte bruksområder.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet under IKT divisjonen. IKT-divisjonen leverer tjenester for overvåking og styring av kraftnettet, sikring av balansen mellom produksjon og forbruk, avregning av krafttransporten, samt systemer for drift og vedlikehold av Statnetts stasjoner, linjer og kabler. Du vil jobbe tett med systemansvarlig for datavarehus og rapportering, samt resten av forretningen. I stillingen vil du også samarbeide med utviklere, driftsansvarlige, systemansvarlige og systemarkitekter.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Sette rammebetingelser for Big Data løsningen til Statnett
 • Lage planer, krav og rammer for videreutvikling av plattformen
 • Jobbe tett med forretningen for å forstå forretningsbehov og nye bruksområder for Big Data løsningen
 • Videreutvikle løsningen samråd med virksomhets- og systemarkitekter
 • Ivareta krav til informasjonssikkerhet

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning
 • Forretningsforståelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Teknisk og IT-faglig forståelse og -kompetanse,
 • Fordel med erfaring fra:
  • Data governance
  • Datavarehus
  • Data Lake
  • Analyse
  • Streaming- og IoT-data

Personlige egenskaper:

 • Evne til helhetstenking og planlegging
 • Selvstendig og kunnskapssøkende
 • Strukturert og systematisk
 • Evne til å drive frem videreutvikling og mindre forbedringer
 • Gode samarbeidsevner med både forretnings- og IT-ressurser
 • God gjennomføringskraft

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Annet: 

Stillingen kan medføre deltakelse i vaktordning. Dette godtgjøres i tilfelle særskilt. Den som ansettes må ha plettfri vandel og kunne sikkerhetsklareres.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer samt lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Avdelingsleder Sandra Edvardsen-Eibak mobil tlf.nr. 91616462. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Søknadsfrist snarest og senest innen 27.04.2018.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Flere gode grunner til å jobbe i Statnett:

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi skal gjennomføre prosjekter for flere 10-talls milliarder kroner de kommende årene
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver
 • Vi har gode karrieremuligheter og lederverktøy
 • Vi har jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Kontaktpersoner

Sandra Edvardsen-Eibak
Avdelingsleder

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger