Vil du være med å utvikle sikkerhetsbransjen?

Bransjedirektør Sikkerhet og beredskap

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Direktør for bransjeforeningen Sikkerhet og beredskap i NHO SH har det overordnede ansvaret for å utvikle bransjen i Norge. Bransjeforeningen representerer det store flertall av aktørene i sikkerhetsbransjen og har stor definisjonsmakt hva gjelder synet på bransjen, tema som fokuseres i offentligheten knyttet til bransjens aktører, kunnskap og statistikk som utvikles, og hva slags møteplasser som tilbys til medlemmene.

Etter flere år med fokus på å utvikle bransjens seriøsitet, standard og kompetansekrav, trenger bransjen nå i større grad å bli en arena som fokuserer på hele sikkerhetsmiljøet og på den bransjeglidningen som følger av den teknologiske utviklingen. Bransjen vil i fremtiden inkludere medlemsbedrifter som retter seg mer mot sikkerhetstjenester der teknologi utgjør en større del, slik som sikkerhet på nett og cybersikkerhet.

Bransjedirektøren har dessuten et hovedansvar for at medlemmene i bransjeforeningen opplever konkret nytte av sitt medlemskap, skal arbeide langsiktig for sikkerhetsbransjens omdømme og anerkjennelse og har løpende dialog og møter med relevante politikere og myndighetspersoner for bransjen.

Om deg

Som den nye bransjedirektøren forventes du å kunne bidra gjennom å bringe inn solid forståelse for teknologi, ligge i forkant på trender og utvikling og evne å synliggjøre muligheter teknologi kan gi for bransjen. Du bør ha erfaring fra virksomheter som har fokus på sårbarheter knyttet til sikkerhet og beredskap samt ha interesse og engasjement for samfunns- og næringspolitiske forhold. Du har sterke kommunikasjonsevner, er omgjengelig, opptatt av involvering og samhandling i tillegg til å ha en sterk naturlig autoritet. Utdanningen din har du fra høyskole eller universitet, men dersom du har særlig relevant erfaring vil det kunne kompensere for dette.

Hos NHO Service og Handel får du være med å bidra til at norsk næringsliv styrker seg hver dag. Du vil jobbe sammen med kolleger som brenner for at medlemsbedriftene finner løsninger på sine utfordringer, får nye tjenester som gjør deres hverdag enklere og finner sammen på ulike møteplasser. Ikke minst, jobbe politisk for å gi service og handelsbedrifter bedre rammevilkår. Du vil være med å skape nye og unike tjenester, jobbe med kunder over hele landet og etablere et enormt kontaktnett. NHO Service og Handel holder til i Næringslivets Hus på Majorstua i flotte moderne kontorer, der du vil jobbe i landets største arbeidsgiverorganisasjon.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende og konfidensiell prat med våre rådgivere i Dfind AS, Per Ivar Elton, +47 909 20 462 eller Jon Gabrielsen, +47 400 21 435, eller søk nå!

Kontaktpersoner

Jon Gabrielsen
Rådgiver, Dfind
Telefonnummer: +47 400 21 435
Per Ivar Elton
Rådgiver, Dfind
E-postadresse: perivar.elton@dfind.no
Telefonnummer: +47 909 20 462

Hvem er NHO Service og Handel -?

NHO Service og Handel er en av de største landsforeningene i NHO-fellesskapet, og den foreningen som har flest medlemsbedrifter, totalt 7.400. De tilbyr bransjefelleskap og rådgivning til sine bedrifter og er også en sentral part i arbeidslivet i Norge innen den arbeidsintensive tjeneste- og handelssektoren. I tillegg er de part i mange tariffavtaler. NHO Service og Handel arbeider bredt med arbeidslivspolitiske spørsmål, partssamarbeid, kompetansepolitikk og et inkluderende arbeidsliv. De er i dag 40 ansatte, og kjennetegnes av et godt arbeidsmiljø.

Som arbeidsgiver- og interesseorganisasjon arbeider de hver dag for å bedre vilkårene for medlemsbedriftene, økt sysselsetting og grunnlag for flere seriøse arbeidsforhold i samfunnet. Service- og tjenestebedriftene er avgjørende for fremtidens arbeidsliv.