Vil du være med å utvikle Oslo lufthavn til å bli en av Europas beste lufthavner !

Direktør terminaldrift

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse:

Rundt 100 000 reisende besøker Oslo lufthavn daglig, nær 30 millioner i løpet av ett år. Dette er halvparten av Avinors samlede passasjertall. Stillingen som direktør for terminaldrift er svært kompleks og omfatter i tillegg til drift og utvikling av terminalen, også dialog og samarbeid med sentrale aktører innen luftfart, herunder flyselskaper, departementer og politikere lokalt og sentralt. I tillegg vil du i stillingen være en sentral aktør i større utbyggingsprosjekter som f.eks. den nylig vedtatte utvidelsen av non Schengen-området i terminalen. 

Arbeidsoppgaver: 

I rollen vil dine viktigste oppgaver være å styrke kundenes tilfredshet og flyplassens omdømme. Dette blant annet gjennom å; 

 • Operasjonalisere Avinors og Oslo lufthavns strategi  
 • Utvikle og følge opp mål for Oslo lufthavns drift og utvikling av terminalen
 • Utvikle samarbeidet med de operative aktørene i terminalen      
 • Skape gode passasjeropplevelser, ha faglig ansvar for det operative sikkerhetsarbeidet ved lufthavnen, bagasje og turn around prosesser, samt driftskoordinering mot store prosjekter ved lufthavnen 

Ønskede kvalifikasjoner / erfaring: 

 • Høyere utdannelse fra høyskole eller universitet  
 • Relevant operativ erfaring fra komplekse prosesser
 • Erfaring fra å lede større enheter og / eller prosjekter      
 • Ledererfaring  
 • Fordel med erfaring fra luftfart / lufthavndrift  

Det er viktig at du kan identifisere deg med Avinors verdier; åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert, samt følge deg til Avinors etiske retningslinjer.

For best mulig forutsetninger for å lykkes i denne rollen kjennetegnes du også av følgende: 

 • Initiativrik og engasjert  
 • Motiverende og inspirerende  
 • Resultatorientert  
 • Strukturert og selvstendig, men med gode samarbeidsevner  
 • Analytisk og beslutningsdyktig  

I stillingen vil du rapportere til lufthavdirektør ved Avinor Oslo lufthavn. 

Generell informasjon

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest, iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn kan fremlegges og godkjennes. Det forutsettes også at du har gyldig sikkerhetsklarering eller at sikkerhetsklarering kan gis.

Avinor har et langsiktig perspektiv for sine ansatte. Det gjenspeiles i konkurransedyktige betingelser og ansattgoder. Lønn og øvrige betingelser etter avtale. Avinor AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn. 

Kontaktpersoner

Øyvind Hasaas
Telefonnummer: +4791510014

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger