Vil du være med å utvikle og sette ditt preg på en ny avdeling som skal følge opp det kommersielle knyttet til våre utenlandsforbindelser?

Avdelingsleder Utland

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. desember, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statnett har elektriske forbindelser til en rekke land med tilhørende handelsmodeller og oppgjørsløsninger. To nye forbindelser er under bygging og handelsmodeller er i ferd med å utvikles sammen med tilhørende oppgjørsløsninger. Samtidig pågår flere store nordiske og europeiske prosjekt i utviklingen av kraftmarkedene. Å sikre gode oppgjørsmodeller er et hovedansvar for denne nye enheten samtidig som alle de daglige oppgjør skal gjennomføres på en effektiv og betryggende måte.

Stillingen er nyopprettet og skal lede et lite team. Avdelingen vil ha ansvaret for å følge opp det kommersielle i om lag 60 avtaler, og porteføljeforvaltningen av disse skal videreutvikles. Overordnet skal det sikres effektive og gode oppgjørsløsninger på våre utenlandsforbindelser. I dette ligger å følge opp handelsinntekter som i dag ligger på om lag en milliard NOK årlig.

Eksterne samarbeidsparter er TSOer vi utveksler kraft med, kraftbørser og regulatorer. Internt vil et sterkt og godt samarbeid med Landssentralmiljøet samt System- og markedsutvikling være vesentlig for å lykkes.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i Markedsoperasjoner i divisjon System og Marked.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Sikre riktige og effektive oppgjør
 • Sikre gode oppgjørsmodeller på nye kabler og produkter
 • Analyse og rapporter, identifisere kommersielle gevinster
 • Oppfølging av avtaleverk knyttet til utenlandshandel

Kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk- og/eller økonomisk utdannelse
 • Engelsk som "arbeidsspråk"
 • Erfaring fra kraftmarkedet og handelsløsninger

Personlige egenskaper

 • Lederegenskaper med gode samarbeidsevner
 • Kommersiell teft med evne til å ta tak i problemstillinger
 • Strukturert og målrettet
 • Gode skriftlige og muntlige formuleringsevner

 Søknader vurderes fortløpende og innen 8. desember.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger. Vi søker kandidater som gjenspeiler våre lederforventninger; ledere i Statnett er tydelige, utvikler og tenker helhet.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Kontaktpersoner

Ole Jacob Høyland
Direktør

Hvem er Statnett?

Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1400 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger