Vil du være med å utvikle kraftverksdriften vår med fokus på bærekraft?

Prosjektleder vannkraft

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. november, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Hydro Energy har mer enn 100 års erfaring fra produksjon av fornybar energi. I dag er vi en av de tre største vannkraftprodusentene i Norge og en betydelig markedsaktør i Norden og Brasil. Vi er ansvarlig for å utvikle nye forretningsmuligheter for Hydro innen både fornybar energi, hydrogen og batterier, og vi støtter alle Hydros forretningsområder innen kontrakter, forsyningssikkerhet og rammevilkår for energi.

Siden 1905 har Hydro utviklet naturressurser til verdifulle produkter for mennesker og virksomheter, med fokus på trygge og gode arbeidsplasser for våre 30 000 ansatte på flere enn 140 steder i verden.

Hydro skal være ledende i arbeidet med å utforme en bærekraftig fremtid og ønsker å skape mer livskraftige samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser til løsninger og produkter som betyr noe.

Hydro Energi er operatør for 40 kraftverk i Norge, med en samlet produksjon på 13,7 TWh fornybar elektrisitet i et normalår. Vannkraftverkene som drives av Hydro ligger i fire hovedområder - Telemark, Sogn, Røldal-Suldal (RSK) og Stavanger.  Anleggene i Røldal-Suldal består av 9 kraftverk og har en produksjon på 3,2 TWh i et normalår. 

RSK er en del av forretningsenheten Hydro Energy Operations & Development som er en svært viktig del av Hydros tunge satsing på bærekraft og grønn energi, og som er ansvarlig for å levere energikompetanse innenfor både drift, vedlikehold, prosjektutvikling/gjennomføring og teknologi til hele Hydro.

Røldal-Suldal står foran en spennende tid med nye eiere og ønske om videre utvikling av anleggene. Vi har de neste årene flere kommende prosjekt i forbindelse med rehabilitering av komponenter i vannveier, større utskiftninger av utstyr i kraftstasjoner, i tillegg til generelt vedlikehold av anleggene. For å sikre riktig kompetanse for god gjennomføring av disse prosjektene, søker vi nå etter en dyktig ingeniør. Stillingen vil også innebære deltakelse i generell utvikling, samt drifts- og vedlikeholdsoppgaver ved kraftanleggene i RSK 

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fornybar energi
 • Sammensveiset lokalt miljø som sitter på betydelig kompetanse innenfor kraftverksdrift.
 • Stor mulighet til å utvikle din kunnskap innen prosjektledelse og bygge en karriere i en virksomhet for fremtiden.
 • Mulighet for karriereutvikling i et stort og globalt konsern.
 • Et arbeidsmiljø med sterkt fokus på sikkerhet, utvikling og bærekraft

En sterk satsing på videre utvikling av kraftverksdriften vil gi muligheter for å bidra til og påvirke en spennende utvikling med fokus på bærekraft og effektivisering av drift og vedlikehold ved bruk av digitale løsninger.

Ansvarsområde

 • I denne stillingen vil du være en del av et team som jobber med prosjektgjennomføring av store og små prosjekter fra tidlig fase frem til ferdigstilling, samt teknisk støtte til vedlikehold og kontinuerlig forbedringsarbeid. Hovedarbeidsoppgaver vil være:
 • Utvikling og planlegging av prosjekter/rehabiliteringer, inkludert forberedelse av beslutningsunderlag for investering og gjennomføring av anbudsprosesser.
 • Ansvar for detaljplanlegging, kvalitetsoppfølging, gjennomføring og sluttføring av prosjekt på anlegg.
 • Bidra med teknisk kompetanse og støtte til lokal vedlikeholdsavdeling.
 • Være en pådriver for kontinuerlig forbedringsarbeid, spesielt innenfor områdene HMS, kvalitet, digitalisering og effektivisering.
 • Bidra til samarbeid på tvers av kraftverksenhetene i Hydro Energi og for Hydro’s satsning innenfor grønne energiløsninger.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på Master/Bachelor nivå innenfor maskin, eventuelt bygg-relaterte fag (annen relevant utdannelse kan vurderes).
 • Nyutdannede oppfordres også til å søke.
 • Erfaring med prosjektstyringsarbeid, gjerne innen vannkraftbransjen, er en fordel, men ikke et krav.
 • Interesse for praktiske og tekniske utfordringer som også involverer arbeid ute på anlegg.
 • Bevisst HMS-holdning.
 • Gode fremstillingsevner både muntlig og skriftlig (norsk og engelsk).
 • Førerkort klasse B

Vi søker deg som er initiativrik, engasjert, jobber strukturert og selvstendig samtidig som du samarbeider godt med andre. 

Tilleggssopplysninger

En del av arbeidet som skal utføres foregår i til dels utfordrende områder, både i fjellet, i tunneler/sjakter og i kraftstasjoner, så vi ønsker at du har interesse for å ferdes i fjell og terreng.

HMS er integrert i Hydros daglige virke. Det er vårt ansvar å beskytte våre ansattes helse og sikkerhet, og bidra til en bærekraftig utvikling i de nærmiljøene vi opererer. Vi søker derfor ansatte som vil bidra positivt til dette, gjennom sunne og bevisste HMS-holdninger og -handlinger.

Arbeidssted er i utgangspunktet på Nesflaten ved Suldal Kraftstasjon, men vi kan ha noe fleksibilitet i forhold til muligheter for å kombinere fysisk tilstedeværelse med arbeid fra annen lokasjon.

Vi ber deg vennligst legge ved alle relevante vitnemål og karakterutskrifter med din søknad. Vi aksepterer kun elektroniske søknader. Søknadsbrev og CV mottas ikke på e-post.

I våre rekrutteringsprosesser benytter vi oss av Semac bakgrunnssjekk

Søknadsfrist: 28.11.2021

Hvis du har spørsmål kan du kontakte:

Leder:
Eirik Kufås, Leder Prosjekt-og teknisk støtte
Mobil: +47 975 84 630

Rekrutterer:
Marit Bratseth, HR Spesialist
Mobil: +47 959 08 036

Kontaktpersoner

Eirik Kufås
Leder Prosjekt-og teknisk støtte
Marit Bratseth
HR Spesialist

Hvem er Hydro -?

We are Hydro, a global family of 30,000 people, present in a broad range of market segments for aluminium, energy, metal recycling, batteries and renewables, offering a unique wealth of knowledge and competence.

We have a proud history and are committed to leading the way in shaping a sustainable future by developing natural resources into innovative products and solutions. In doing so, we truly believe that our People matter the most to make the difference.