Vil du være med å utvikle knutepunkt som fremmer grønn mobilitet, er velfungerende offentlige rom og bidrar til god byutvikling?

Konseptutviklere for knutepunkt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å utvikle knutepunkt som fremmer grønn mobilitet, er velfungerende offentlige rom og bidrar til god byutvikling?

Knutepunkt er møteplasser i byen som knytter sammen sentrale aspekter i by- og stedsutvikling. I vår enhet Konseptutvikling vil du få mulighet til å arbeide med konsept for knutepunkt i tidlig fase som et ledd i planlegging av helhetlige knutepunkt. Du vil også få mulighet til å arbeide med konsept for konkrete tjenester og løsninger på stasjoner som vil bidra til flere besøkende og flere reisende med toget.

Vi ønsker oss en uredd og entusiastisk kollega med prosjektledererfaring og svært gode samarbeidsevner. Du har en helhetlig tilnærming til knutepunkt som gjør at du forstår aktørbildet, evner å skape fellesprosjekter og konkrete resultater. For å lykkes i stillingen må du se kundens behov, identifisere muligheter for kommersiell utvikling og evne å skape nye tjenester og løsninger.

Arbeidsoppgaver
 • Utvikle konsepter som bidrar til helhetlige knutepunkt som inkluderer både transport og arealbruk, og som bidrar til en fremtidsrettet by- og samfunnsutvikling. Konseptene er et ledd i tidligfase-planlegging av knutepunkt
 • Utvikle konsepter for konkrete nye løsninger på stasjoner/knutepunkt som bidrar til grønn mobilitet, god byutvikling og et bedre service- og tjenestetilbud for de reisende
 • Etablere gode samarbeidsprosjekter med et bredt spekter av aktører, både kommersielle, offentlige og interesseorganisasjoner
 • Arbeide for å realisere målsettinger fra bl.a. Nasjonal transportplan, kommunale og regionale planer, Jernbanedirektoratet vedr. knutepunkt- og stedsutvikling
 • Andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet kan tillegges stillingen
Ønskede kvalifikasjoner
 • Mastergrad innen relevante fag (f.eks. arkitektur, areal-/byplanlegging, samfunnsvitenskaplige fag, prosjektledelse)
 • Kompetanse og erfaring fra prosjektledelse
 • Erfaring fra nettverksbygging og utadrettet arbeid
 • Erfaring med konseptutvikling og/eller forretningsutvikling er en fordel
 • God kompetanse innen byutvikling, arkitektur, kommunikasjon og/eller samfunnsutvikling er relevant
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Personlige egenskaper
 • Du trives i en fasiltiatorrolle, kommuniserer godt med ulike aktører og har svært gode samarbeidsevner
 • Du tilnærmer deg nye arbeidsoppgaver med entusiasme, nysgjerrighet og har en uredd holdning
 • Du er selvstendig, kreativ, målrettet og har stor gjennomføringsevne
 • Du er ambisiøs og vil bidra til å gjøre Bane NOR til Europas beste på knutepunktutvikling
 • Du identifiserer deg med våre verdier: åpen, engasjert og profesjonell
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Pt. årsbillett på NSBs tog
 • Lyse og trivelige kontorlokaler i Oslo sentrum
 • Treningsrom på arbeidsplassen

Kontaktpersoner

Eili Vigestad Berge
Telefonnummer: Tlf. 41463434

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon