Vil du være med å utvikle infrastrukturen for det grønne skiftet?

Deployment Engineer

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker mennesker som er genuint opptatt av å heve kvaliteten på IT-systemer som har en innvirkning på vår felles hverdag. Det er spesielt viktig nå hvor "det grønne skiftet" er på manges lepper. Elhub vil være en av premissgiverne for en fornyelse av kraftmarkedet og dets muligheter. Strøm kommer ikke til å gå av moten, men hvordan vi muliggjør løsninger for kraftmarkedet er på tur inn i en rivende utvikling. For å støtte opp under en bransje hvor digitalisering er en muliggjører for store endringer søker vi deg som har en over middels interesse for teknologi, utvikling og håndverket som dette fører med seg.

Vi ser etter en erfaren implementeringsingeniør innen vår driftsseksjon, installasjon, konfigurasjon og løpende vedlikehold. Du vil jobbe i fysiske- og skymiljøer. Ved å jobbe tett med support-, utviklings- og produktstrategiteamene våre, vil du hjelpe deg med å sørge for at alle Elhub-miljøer er distribuert med nyeste kode og patcher.

Ansvarsområder:

 • Deploye, installere og oppdatere fysiske miljøer og skymiljøer
 • Deploye programvare og relaterte oppdateringer for produksjon, testing og utvikling
 • Proaktivt planlegge og kontrollere distribusjonsprosessen
 • Automatisering og forbedring av distribusjonsprosessen
 • Arbeid tett med overvåkingsteamet, gi konstruktive tilbakemeldinger for konstant forbedring
 • Assistere med utvikling av programvare og verktøy for implementeringsforbedringsprosjekt
 • Arbeid med ITO-leverandørteam for å administrere distribusjonsaktiviteter
 • Planlegge og utføre vedlikehold inkludert oppgraderinger, migreringer og dekommisjonering av miljøer
 • Delta i forbedring av distribusjonspakker og vedlikeholde dokumentasjon
 • Kommunisere med interessenter

Kvalifikasjoner

 • Minimum bachelorgrad i informatikk eller lignende
 • God kjennskap til Oracle SOA/OSB distribusjonsprodukter
 • Erfaring med å bygge CI/CD-rørledninger (foretrukket: Bamboo og TeamCity)
 • Svært dyktig i Linux og PL/SQL ferdigheter
 • Erfaring med å jobbe i et leverandørmiljø med praktisk erfaring med å distribuere flere applikasjoner i forskjellige miljøer
 • Kunnskap om Oracle Cloud Infrastructure og Oracle Exalogic-plattform
 • Dokumentert erfaring med å lede flere prosjekter samtidig og levere mot oppdragskritiske tidsfrister
 • Kunnskap i OAG, OTD, OAM, LDAP, SOAP, XML og Xquery
 • Sterke data-, kommunikasjons- og analytiske ferdigheter
 • Forstå teknisk arkitektur med hensyn til applikasjonsoperasjoner
 • Oracle WebLogic Server-administrasjonskompetanse
 • Kjent til Liquibase-implementeringer
 • Spark, Hbase NoSQL og Oracle-database
 • Erfaring med skripting (Java, Python, Shell, WLST osv.)
 • Atlassian-drakter (Jira, Confluence, Bitbucket)
 • Gode dokumentasjonsevner

Du bør ha:

 • Konseptuell- og distribusjonskunnskap om ODI, Oracle GoldenGate og OBIEE
 • Optimalisering av utgivelses- og distribusjonsprosesser
 • OCI-sertifisert

Personlige egenskaper:

 • Du utstråler positiv energi og en "kan-gjøre"-holdning
 • Veksttankegang: Du oppsøker læringsmuligheter for deg selv og teamet
 • Lagspiller og kan også jobbe alene
 • Serviceinnstilt og problemløser: Du sikter høyt, tilpasser deg enkelt raskt skiftende omstendigheter og finner løsninger på problemer mens du er på farten
 • Problemløsningsferdigheter: Evne til å bryte ned komplekse konsepter
 • Strukturert og har gode kommunikasjonsevner
 • Analytisk og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning
 • Fine og åpne kontorer i Nydalen
 • Sterkt fokus på egenutvikling gjennom kurs, konferanser, seminarer mm.
 • Et sterkt akademisk miljø innen IT, kraftmerket forståelse og prosjektmetodikk
 • En svært kompetent organisasjon, utfordrende oppgaver og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • Vitale posisjoner i det norske kraftmarkedet, i kontakt med sentrale aktører i kraftmarkedet

Elhub har et viktig samfunnsoppdrag og det er virkelig meningsfullt å gå på jobb når du vet at du jobber i et miljø som er en katalysator for innovasjon og utvikling i kraftbransjen i Norge. Denne bransjen er i rivende utvikling og Elhub's rolle er sentral og helt avgjørende for et velfungerende kraftmarked. Som "hub" er vi sentralt plassert som et nav ansvarlig  for at rett aktør, får rett informasjon til rett tid.

Vi i Elhub utvikler og forvalter en omfattende løsning. Store mengder data skal valideres og sjekkes og tusenvis av beregninger gjøres hver dag. Løsningen stiller svært høye krav til sikkerhet og ytelse. Nå skal vi modernisere vår løsning ytterligere og trenger derfor flere engasjerte og flinke folk med oss!

Her i Elhub møter du en uhøytidelig gjeng som brenner for det vi gjør. Vi har masse kompetanse og lærer nye ting hver dag. I Elhub jobber vi etter moderne prinsipper og har en flat struktur. Vi er et ungt selskap med mye pågangsmot som er stolte over hva vi har fått til. Selv om vi er opptatt av resultater, vet vi at det er utviklingen bak resultatene som er det viktigste .Gode resultater er en konsekvens av den utviklingen vi har. Når vi sammen skaper grobunn for utvikling og samarbeid gir dette motivasjon for å prøve nye ting. Vi håper du vil se på Elhub som det stedet der du kan utvikle deg videre.

Kontaktpersoner

Ali Rizwan
Seksjonsleder
E-postadresse: ali.rizwan@statnett.no
Jan Magne Strand
Seksjonsleder Utvikling
E-postadresse: jan.strand@statnett.no

Hvem er Elhub AS / Statnett SF?

Elhub AS er et heleid datterselskap av Statnett SF.

Elhub er energibransjens absolutt største IT-prosjekt, som utvikler og drifter den regulerte sentrale datahuben for målerverdier og markedsprosesser i det norske strømmarkedet.

Elhub skal bidra til effektive løsninger for informasjonsutveksling i strømmarkedet og legge til rette for effektive forretningsprosesser mellom aktørene ved å håndtere leverandørskifter, anleggsovertagelse og oppstart av kraftleveranse. Elhub skal sikre effektiv lagring og distribusjon av måledata og kundeinformasjon, samt beregne underlag for avregning og avviksunderlag.

Vår visjon er å bidra til å utvikle Europas mest effektive kraftmarked og er således en viktig brikke på veien mot et grønnere samfunn.

Les mer om Elhub AS / Statnett SF og se flere ledige stillinger