Vil du være med å utvikle hovedstadens arkitektur?

To enhetsledere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. august, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for byggeprosjekter består av 6 enheter som behandler alle typer byggesøknader. Avdelingen veileder brukere og behandler byggesøknader og klager på vedtak.

Vil du være med å utvikle hovedstadens arkitektur?

Vil du være en faglig leder for kompetente medarbeider i et tverrfaglig miljø?

Kan du motivere andre?

Vil du skaffe deg viktig erfaring og kompetanse innen offentlig regelverk for oppføring av byggetiltak og videreutvikling av eiendommer?

Avdeling for byggeprosjekter søker etter arkitekt, jurist, bygningsingeniør eller samfunnsgeograf med byggesakskompetanse. Som enhetsleder har du ansvar for at din enhet bidrar til etatens måloppnåelse, herunder; bidra til at avdelingen når sine måltall innen lovpålagte frister, sikre god brukerservice, faglig kvalitet og forvaltningsmessig standard og etisk ansvar. Enhetsleder rapporterer til avdelingsdirektør og deltar i avdelingens ledergruppe.
 
Ved eventuell intern ansettelse kan det blir ledig andre tilsvarende stillinger. Stillingene vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til utlyste stilling. Avlønning kan være lavere enn de utlyste stillingene.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig, - administrativ- og personalansvar for sin enhet
 • Drive enheten i tråd med etatens verdier, strategisk årsplan og styringssignaler
 • Sikre faglig kvalitet og kompetanseutvikling for sin enhet med ansvar for at frister etterleves
 • Utvikle den enkelte medarbeider, enhetens samlede kompetanse og et godt arbeidsmiljø
 • Forbedre arbeidsprosesser, rutiner, kvalitetssystem og faglige policy
 • Rekruttere medarbeidere til egen enhet ved behov
 • Styre og rapportere på produksjon
 • Oppgaver og tilhørighet kan bli endret

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet/høyskole på masternivå som arkitekt eller jurist, eller utdanning minimum på bachelornivå for bygningsingeniør eller samfunnsgeograf med mastergrad.
 • Du må ha minst 4 års relevant arbeidserfaring fra byggesaksbehandling, offentlig forvaltning, erfaring fra byggebransjen eller tilsvarende.
 • Du må ha erfaring fra faglig og personalmessig ledelse og det er en fordel med erfaring fra endrings- og prosessledelse.
 • Du må ha god innsikt i plan- og bygningslovgivningen, og forstå hvordan man gjennom lov, forskrifter og arealplaner i byggesaksbehandlingen sikrer gode fysiske omgivelser.
 • Du må ha god kunnskap om byutvikling, arkitektur, bokvalitet og byggverk som setter seg i stand til å gjøre gode arkitektur- og byggesaksfaglige vurderinger.
 • Du må ha god forståelse for offentlig forvaltning.
 • Du må ha meget gode fremstillingsevner i norsk, både skriftlig og muntlig.
 • Søkere med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker.

Personlige egenskaper

 • Du setter brukeren i fokus og er serviceinnstilt
 • Du evner å motivere andre i en organisasjon med fokus på kontinuerlig forbedring og endring
 • Du er løsnings- og resultatorientert
 • Du er selvgående, strukturert og omstillingsdyktig
 • Du har evne til å prioritere og å gjennomføre
 • Du har høy arbeidskapasitet og leverer oppgaver med korrekt kvalitet innen frist
 • Du har evne til å formidle fagkunnskap og trives med å holde foredrag

Vi tilbyr

 • Mulighet til å bidra i utviklingen av arkitekturen i Oslo
 • Interessante faglige utfordringer i Norges største fagmiljø innenfor plan- og byggesaksbehandling
 • Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling
 • Ledelse av engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Fadderordning og opplæringsprogram
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden, i organiserte grupper og/eller i eget treningsrom
 • Kontorlokaler sentralt i Oslo
 • Lønn etter lønnstrinn 58-65 som tilsvarer en årslønn på kr 769 300 til kr 882 200 pr år

Kontaktpersoner

Ane Eline Øby
Avdelingskoordinator
Telefonnummer: (+47) 234 90 926
Hanne Høybach
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: 911 70 637

Hvem er Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten?

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 490 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Les mer om Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten og se flere ledige stillinger