Vil du være med å utvikle fremtidens transportsystem for Oslo?

Prosjektingeniør / Analytiker / Produktutvikler

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse 

T-banen er ryggraden i et urbant og miljøvennlig transportsystem med mer enn 400 000 reiser på en hverdag og over 120 millioner reiser i løpet av et år. T-banen står foran en omfattende utviklingsreise med planlagte investeringer for mer enn 60 milliarder de neste tiårene. Vi forbereder oss på å drifte Fornebubanen, ta i bruk ny teknologi for togstyring med «intelligente» tog (CBTC) og utrede neste generasjon togmateriell. I tillegg planlegges et nytt knutepunkt på Majorstuen, en ny tunnel gjennom byen, nye verksteder og et stort antall oppgraderinger av eksisterende linjenettverk.  Les mer om våre prosjekter her: https://sporveien.com/inter/prosjekter

T-banen trenger nye skarpe hoder for å videreutvikle t-bane produktet og påse at prosjektene bygger opp under en helhetlig og effektiv operasjon. I vår nye produkt- og prosjektavdeling vil du utvikle morgendagens t-bane tilbud.  Her trenger vi medarbeidere som kan se sammenhenger mellom tekniske prosjekter, utviklingen av moderne digitale støttesystemer og fremtidig bruk av T-banen. Du må tenke langsiktig, men også forstå betydningen av detaljer. Arbeidet vil både påvirke krav til prosjektene og foreslå endringer i driften av T-banen. Medarbeiderens trenger derfor et helhetlig perspektiv fra kundebehov og rutetilbud, operasjonelle driftskonsepter til kapitalintensive innsatsfaktorer som infrastruktur og vogner.

Sporveien T-banen søker 4 fremtidsrettede medarbeidere til nyopprettet produkt- og prosjektavdeling og viktige arbeidsområdene vil være:

 • Innovasjon og produktutvikling knyttet til rutetilbud, operasjon og vedlikeholdskonsepter.
 • Forstå kundebehov og bransjetrender.
 • Følge med i internasjonal utvikling bl.a. ved deltagelse i Sporveiens globale benchmarking samarbeid.
 • Kapasitets- og pålitelighetsanalyser av systemet på et overordnet nivå.
 • Identifisere og analysere sammenhenger mellom overordnede ytelseskrav (kapasitet, sikkerhet, regularitet, punktlighet og økonomi) og tekniske løsninger.
 • Strategiske ruteplaner for effektiv og fleksibel T-banetrafikk.
 • Trafikksimuleringer.
 • Identifikasjon og fjerning av flaskehalser i T-banen.
 • Sikre samspill med resten av byen og kollektivtrafikken i fremtiden.
 • Vurdere automatiseringsgrad, bruk av digitale løsninger og kunstig intelligens.

Vi ønsker et bredt sammensatt team med en blanding av personer med erfaring fra T-bane eller jernbane evt annen transportindustri, analyseerfaring og produktutvikling. Felles for alle stillingene vil være krav til høyere utdannelse (primært teknisk eller logistikk), gode samarbeidsevner og god fremstillingsevne på norsk.

Arbeidssted vil være Tøyen, med tett kontakt både med utbyggingsprosjekter og den daglige drift, slik at god produktkunnskap oppnås og implementeringstiden for gode ideer blir kort.

Hvorfor Sporveien ?

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt.
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor.
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked.
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag.

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Søknadsfrist er 3. januar 2020, men søknader vil bli behandlet fortløpende.

Kontaktpersoner

Anders Rygh
Konserndirektør T-banen
Mobil: 951 18 133
Bjørn Schulstock
Rekrutteringssjef
Helge Holtebekk
Analysesjef
Mobil: 992 39 407

Hvem er Sporveien?

Sporveien leverer reiser med trikk, T-bane og buss med hovedvekt i Oslo og Akershus. Selskapet eier og forvalter også eiendom og infrastruktur for trikk og T-bane. Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser og fraktet i 2018 275 millioner passasjerer. Konsernet har om lag 3 800 ansatte og en omsetning på 4,9 milliarder kroner.

Infrastruktur og prosjekter har ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang. Enheten har om lag 350 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad, Holtet og Skullerud i Oslo. Enheten står overfor store og spennende utfordringer knyttet til utvikling av fremtidens kollektivtrafikk. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som behovet for investeringer i ny og utbedret infrastruktur øker betydelig.