Vil du være med å utvikle fremtidens miljøvennlige energisystemer?

Forskere, prosessingeniører, konstruktører / produktutviklere og teknikere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. februar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Er du opptatt av å utvikle klimavennlige energiløsninger?

Ønsker du å jobbe med morgendagens grønne energisystemer?

Er du interessert i mer miljøvennlige skip eller romfart? Vil du være med på prosjekter fra idè til produkt?

Da bør du lese videre, for vi trenger flere kunnskapsrike personer på laget. Vi søker etter ressurser med forskerkompetanse, ingeniører og teknikere med relevant fagkunnskap. Hos oss vil du delta i fremtidsrettede prosjekter i et kreativt, internasjonalt og tverrfaglig utviklingsmiljø.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning i forhold til stillingskategori
 • Erfaring er ønskelig, men nyutdannede oppfordres også til å søke
 • Kunnskap om ulike energisystemer
 • Kjennskap til romfartssystemer er en fordel
 • Motivasjon og kreativitet til å finne nye løsninger
 • Kunnskap om brenselceller (PEM og SOFC) og hydrogensystemer (forskere)
 • Erfaring med prosess-/ flow-/ termodynamiske beregninger (prosessingeniører)
 • Erfaring med CAD, struktur-/styrkeberegninger (konstruktører / produktutviklere)
 • Kunnskap om automasjon/styringssystemer/elektronikk (teknikere)

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Utarbeidelse av forskningssøknader (NFR, EU, ESA), systemanalyser, rapportering (forskere)
 • Prosessberegninger (eks. CFD, HYSYS, SimuLink) av ulike energisystemer (prosessingeniører)
 • Konstruksjon, produktutvikling og FEM-analyser (konstruktører / produktutviklere)
 • Planlegge og delta i oppbygging og testing av brenselcellesystemer (teknikere)

Personlige egenskaper:

 • God systemforståelse
 • Gode samarbeidsevner
 • Teknisk nysgjerrig og forståelse for energisystemer
 • Kvinner oppfordres spesielt til å søke

Vi tilbyr:

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et innovativt teknologimiljø
 • Gode lønns- og pensjonsordninger
 • God kantineordning, gratis parkering og firmahytte på fjellet

Kontaktpersoner

Marian Melle
Administrasjonsdirektør
Mobil: 957 31 690
Sonia Faaland
Avdelingsleder
Mobil: 959 10 543

Hvem er Prototech AS?

Prototech AS er et datterselskap av forskningsinstituttet NORCE. Vi er et teknologiselskap som utvikler innovativ teknologi innenfor et bredt spekter av applikasjoner fra dypet i olje- og gassbrønner til langt ute i verdensrommet. Mellom disse ytterpunktene har vi vårt hovedsatsingsområde som er fremtidens energisystemer med fokus på brenselceller og hydrogen.