Vil du være med å utvikle fremtidens energisystem i Oslo?

Rådgiver VVS-, energi- og klimateknikk - Fortum Oslo Varme

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

For å bedre kunne møte kundenes behov søker vi nå en teknisk rådgiver innen VVS-, energi- og klimateknikk. 

Stillingen er nyopprettet, og vil rapportere til leder for avdelingen kjøling. 

Du vil være teknisk rådgiver mot eiendomsutviklere, arkitekter og konsulenter for å utforme energioptimale VVS- og kuldeanlegg i næringsbygg. 

Du kommer til å jobbe tett mot avdelingene forretningsutvikling, salg og utbygging. 

Som teknisk rådgiver får du spennende utfordringer, mye ansvar og store muligheter til å påvirke selskapets framtid. 

Vi søker en person som har faglig ekspertise innenfor vvs tekniske installasjoner og prosjektering, og som samtidig evner å se termiske anlegg i et systemperspektiv. 

Du vil ha ansvar for ett bredt område innenfor vvs tekniske installasjoner, og vi ønsker deg som er faglig sterk og har høy grad av selvstendighet. I tillegg til å være faglig sterk, ønsker vi deg som kan løse komplekse problemstillinger innenfor teknisk installasjon. 

Du vil ha utstrakt kontakt med samarbeidspartnere, kunder og rådgivende ingeniører. Du må kunne bruke nettverk og erfaring for å gi kunden de beste løsningene, og du vil være en teknisk støtte mot salg. Vi ønsker derfor deg som har gode kommunikasjonsevner og en sterk påvirkningskraft. 

Arbeidssted vil primært være på vårt hovedkontor på Skøyen, men arbeid på selskapets andre lokasjoner i Oslo må også påregnes. 

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte leder kjøling, Iren Aanonsen. 

Vi ber om at du legger ved CV, vitnemål og relevante attester. Vi vurderer søknader fortløpende.

Arbeidsoppgaver

Teknisk rådgivning innen VVS teknisk utstyr for varme og kjøleleveranse i bygg, med tyngde på kjøleteknisk utstyr

Tidligfase rådgivning/utforming av tekniske løsninger for kjøleproduksjon (lokale og/eller sentrale anlegg)

Utforme investerings- og kostnadskalkyler av tekniske anlegg

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse som ingeniør innenfor relevante områder (energi og miljø, VVS), lang erfaring kan veie opp for manglende utdanning
 • Minimum 5 års erfaring med prosjektering, fortrinnsvis som rådgivende ingeniør
 • Erfaring innen prosjektering av VVS tekniske installasjoner i større næringsbygg
 • Er faglig oppdatert, og innehar nyeste kompetanse innen teknisk utstyr og løsninger for prosjektering i bygg
 • Erfaring innen prosjektledelse
 • Gode IT ferdigheter, erfaring fra bruk av digitale prosjekterings- og tegneverktøy er en fordel
 • Gode norsk- og engelskferdigheter

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad
 • Personlige egenskaper
 • Du er en faglig ekspertise innenfor vvs tekniske installasjoner og prosjektering
 • Du har gode kommunikasjonsevner og har påvirkningskraft
 • Du er innovativ og produserer nye ideer, og er en forkjemper for endring og nye tilnærmingsmåter
 • Du er i stand til å bruke nettverk for å nå mål
 • Du er analytisk og forstår raskt komplekse spørsmål og problemstillinger

Vi tilbyr

 • Spennende, meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver hos en viktig samfunnsaktør og i en bransje i stor endring
 • Et høykompetent, tverrfaglig og godt arbeidsmiljø hvor vi jobber sammen for måloppnåelse og utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode utviklingsmuligheter i et selskap som er en del av et internasjonalt konsern
 • Andre opplysninger
 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktpersoner

Iren Aanonsen
Leder kjøling
Telefonnummer: +47 905 514 39

Hvem er Fortum Oslo Varme?

Fortum Oslo Varme AS (FOV) er et energiselskap som er en del av Fortum-konsernets divisjon City Solutions. Fortum-konsernet er et internasjonalt energiselskap med rundt 9000 ansatte i 10 land.

FOVs virksomhet bygger på sirkulær økonomi. Vi eier og drifter hele vår verdikjede, fra energigjenvinning av avfall, og videre til produksjon, salg og distribusjon av fjernvarme og kjøling. Det jobbes med store utviklingsprosjekter, som CO2-fangstprosjektet på Klemetsrud. Slik er vi en viktig bidragsyter til det grønne skiftet i Norges største by, og et mer miljøvennlig og bærekraftig Oslo.