Vil du være med å utvikle forvaltningsmodell og eierskap?

Nasjonalt beredskapssenter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Politiets Fellestjenester (PFT) er tildelt en sentral rolle i etableringen av et nytt Nasjonalt Beredskapssenter. PFT har ansvar for å planlegge og utvikle eierrollen, driftsettelse og påfølgende forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av anlegget.

Vi søker etter en seniorrådgiver som vil få hovedansvar fo2r etablering av eierstyringsplan og forvaltningsmodell for eiendommen. Du har solid faglig tyngde og du har en formidlingsevne over snittet både skriftlig og muntlig. Hvis du i tillegg drives av spennende arbeidsoppgaver med stor betydning for samfunnet, så kan dette være muligheten du har ventet på.

Stillingen vil organisatorisk være plassert innen tjenesteområde Eiendom, seksjon for Eiendomsutvikling. Du vil rapportere til seksjonsleder, og vil ha stor kontaktflate mot blant annet Justis- og beredskapsdepartementet, lokale myndigheter og Politidirektoratet.

 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utredning og opprettelse av ny forvaltningsmodell for Politiets beredskapssenter
 • Etablere plan for eierstyring
 • Utvikle verdimodell og husleiemodell
 • Revisjon og kontrollsystemer
 • Ivareta eiers rolle for oppfølging av myndighetskrav og konsesjoner
 • Anskaffelsesstrategi
 • Noe reiseaktivitet må påregnes

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå, eksempelvis sivil- og samfunnsøkonomi
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Det er nødvendig med lang erfaring fra eiendomsbransjen
 • Ledererfaring er ønskelig
 • Erfaring fra oppbygning av organisasjonsmodeller er en fordel
 • God forståelse for sikkerhetsperspektivet og sikkerhetsprosjekter
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk
 • Du må ha plettfri vandel og kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig

 

Egenskaper

 • Du viser til resultater gjennom god gjennomslagskraft.
 • Du har en analytisk tilnærming til dine arbeidsoppgaver og evner å drive utvikling.
 • Du er god på å samarbeide og skape gode relasjoner til de rundt deg.
 • Du leverer dine resultater med presisjon og du er trygg på å ta beslutninger.

 

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%%
 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi.
 • Gode arbeidsbetingelser, blant annet medlemskap i Statens pensjonskasse (se SPK.no for mer informasjon), fleksibel arbeidstid, betalt overtid
 • Lønn som seniorrådgiver innenfor lønnsspennet kr. 690.000 - 800 000 brutto pr år, avhengig av kvalifikasjoner i henhold til Statens lønnsregulativ.

 

OM ARBEIDSGIVER:

Politiets Fellestjenester (PFT) har ca 330 ansatte som holder til på Majorstua, Jaren (Hadeland) og i Kristiansund. I tillegg har vi flere medarbeidere spredt over flere regioner ellers i landet.

For å ivareta ønsket om mangfold i staten oppfordrer vi kvalifiserte kandidater med ulike utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Søkere må være oppmerksomme på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om de ber om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette vil det i så fall bli varslet om.

Kontaktpersoner

Irene Gran
Leder eiendomsutvikling Norge
E-postadresse: irene.gran@politiet.no
Telefonnummer: (+47) 934 07 166

Hvem er Politiets Fellestjenester?

Utviklingen av Politiets Fellestjenester (PFT) er et viktig virkemiddel i reformarbeidet i politiet. Flere og nye tjenester er tenkt lagt til PFT, og dette skal bidra til å frigjøre ressurser i politidistrikt og særorgan slik at de får mer kraft til de operative politioppgavene. PFT er politiets profesjonelle leverandør av etterspurte produkter og administrative tjenester. PFT er en pådriver for å utvikle et mer enhetlig politi gjennom innovasjon, standardisering og enhetlige løsninger. PFT er samarbeidspartneren som skaper stordriftsfordeler og synergier gjennom forpliktende samarbeid. Det er medarbeiderne i PFT som gjør det mulig å møte våre utfordringer og levere som lovet. Som medarbeider i Politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.