Vil du være med å utvikle Forsvarsbyggs neste generasjons geografiske informasjonssystemer?

Teknisk GIS ingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å utvikle Forsvarsbyggs neste generasjons geografiske informasjonssystemer?

Avdeling for Geomatikk i Forsvarsbygg skal sørge for god og effektiv tilgang til geografisk informasjon , samt bidra til digitalisering avarbeidsprosesser og tjenester. Enheten består i dag av 6 ansattefordelt på lokasjonene Hamar, Oslo, Harstad og Stavanger.

Som følge av økende etterspørsel etter GIS-applikasjoner trenger vi flere medarbeidere. Visøker en faglig sterk person som vil være med å videreutvikle fagområdet i taktmed ny teknologi, og som aktivt vil tilrettelegge og tilgjengeliggjøregeografisk informasjon for interne og eksterne brukere. Stillingene krever tettdialog og samarbeid med mange ulike fagmiljøer i Forsvarsbygg.

Arbeidssted: Hamar eller Oslo. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og vedlikeholde Forsvarsbyggs egne GIS-applikasjoner
 • Systemstøtte og utvikling på programvare og databaser
 • Forvaltning av og ajourføring av kartdatabaser
 • Utarbeide GIS-analyser og produsere temakart
 • Brukerstøtte og rådgiving innen fagområdet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyskole- eller universitetsutdanning, minimum bachelor, innen GIS 
 • Erfaring innen fagområdet GIS og utvikling av innsynsløsninger
 • Gode kunnskaper i ESRI programvare  og databaser
 • Erfaring innen programmering, primært Python
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO secret       

Personlige egenskaper

 • Er nytenkende og engasjert i anvendelse av GIS-teknologi
 • Er proaktiv, positiv og samarbeidsvillig
 • Er initiativrik og ansvarsfull
 • Jobber systematisk, strukturert og selvstendig      

Vi tilbyr

 • Lønn som overingeniør/senioringeniør (1087/1181) fra kr. 605.500,- til kr. 679.000,- (ltr 67-73)
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste

Kontaktpersoner

Grete Røen
Leder Eiendomsinformasjon
Telefonnummer: 90082476
Stein Arne Fedreheim
Leder Geomatikk
Telefonnummer: 92822900

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger