Vil du være med å utvikle en spennende kommune i vekst?

Virksomhetsleder plan, oppmåling og byggesak

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om virksomheten

Stillingen er sentral i utviklingen av Gjerdrum kommune. Du vil jobbe i tett samspill med private utbyggere, politikere, innbyggere, sentrale og regionale myndigheter hvor utvikling og planlegging i et langsiktig perspektiv står sentralt. 

Virksomhetsleder er den øverste administrative lederen for virksomhetsområdet og har ansvar for arealplanlegging, oppmåling og byggesak. Virksomhetsleder disponerer et driftsbudsjett på ca. 5 millioner kroner og 6 årsverk. Stillingen rapporterer til rådmannen og du får stor innflytelse og synlighet. Den gir gode muligheter for å være med å utvikle en vekstkommune sentralt på Romerike hvor det er høye politiske ambisjoner om kvalitet og god styring av utviklingen.

 

Viktige arbeidsoppgaver vil være: 

  • En sentral bidragsyter i utviklingen av kommunen som helhet
  • Tydelig ledelse av egen organisasjon
  • Kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner, byggesaksforvaltning, oppmåling, deling og seksjonering
  • Dyktiggjøre og skape tillit mellom politisk og administrativ ledelse
  • Følge opp og gjennomføre politiske vedtak innenfor vedtatte rammer
  • Informasjon og veiledning til utbyggere, næringsliv og innbyggere
  • Bidra i ulike prosjekter mellom kommunen og private aktører, lag og foreninger
  • Motivere og utvikle dyktige medarbeidere
  • Aktiv økonomistyring
  • Bidra til videreutvikling av kommunen som en attraktiv kommune med godt omdømme

 

Vi søker en utviklingsorientert, trygg og tydelig leder med høyere utdannelse og relevant ledererfaring fortrinnsvis fra offentlig sektor. Du evner å ta beslutninger, er strukturert og tenker helhet. Du trives i en hektisk og utfordrende arbeidshverdag sammen med dyktige kolleger i et hyggelig arbeidsmiljø. Stillingen har mange og varierte kontaktflater, og vi forutsetter god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Erfaring med arealplaner, reguleringsplaner og byggesaksforvaltning vektlegges.

Kommunen har vedtatt en lederplattform der verdiene framtidsretta, entusiastiske, rause og modige skal forme arbeidshverdagen i kommunen.  

Interesserte kan ta en konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i Habberstad, Marit Mellem, tlf. 90 54 65 32 eller Jan Egil Myhre, tlf. 90 89 25 22.

Søknadsfrist er 22. oktober 2017 og du søker ved å sende CV og søknad til marit.mellem@habberstad.no.

 

Gjerdrum kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere blir informert og få mulighet til eventuelt å trekke sin søknad før offentliggjøring.

 

Kontaktpersoner

Jan Egil Myhre
Telefonnummer: 90 89 25 22
Marit Mellem
Telefonnummer: 90 54 65 32

Hvem er Gjerdrum kommune?

Gjerdrum er en kommune i sterk vekst sentralt på Romerike, midt mellom Oslo og Gardermoen. Kommunen har over 6.500 innbyggere, og er en meget attraktiv bokommune. Gjerdrum er geografisk sett en liten kommune – 10 km fra sør til nord, eller fra øst til vest. Kommunesenteret er Ask, med flere dagligvarebutikker, kaféer og restauranter og et antall spesialforretninger. Gjerdrum ligger landlig til og byr på unike muligheter for friluftsliv med turstier, fiskevann og skiløyper. Kommunen har et bredt og aktivt idrettstilbud og et mangfoldig kulturliv med Gjerdrum kulturhus, kulturuker, egen festival, teater, korps og kulturskole.