Vil du være med å utvikle E-tjenestens arkitektur?

Informasjonsarkitekt

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Du vil også ha ansvar for etablering av strategi for master- og metadata, være premissgiver for modellering av Etterretningstjenestens informasjon og skal sørge for at informasjon anvendes konsistent i hele virksomheten. Du vil være sentral i utredninger som viser hvordan teknologi kan understøtte Etterretningstjenestens arbeidsprosesser og mål.

Stillingen er en mulighet for deg som har lyst til å påvirke hvordan fremtidens teknologiske løsninger i Etterretningstjenestens skal bli. Rollen gir mulighet for spennende utfordringer med egenutvikling og deltagelse i en av Norges mest spennende arbeidsplasser.

Stillingens hovedoppgave vil være å videreutvikle E-tjenestens informasjonsarkitektur, inkludert oversikter over hvordan og hvilken informasjon som flyter mellom ulike systemer og samarbeidende virksomheter. 

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige låne- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle E-tjenestens informasjonsarkitektur
 • Videreutvikle og forvalte arkitekturprinsipper innenfor informasjonsarkitekturdomenet
 • Videreutvikle en overordnet felles informasjonsmodell
 • Bidra i digitaliseringsarbeidet innen ulike aktuelle områder
 • Støtte med juridiske betraktninger knyttet til informasjon i forbindelse med e-lov

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med informasjonsarkitektur og/eller informasjonsmodellering

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med noen av følgende områder: prosessmodellering, datamodellering, informasjonssikkerhet og digitalisering av offentlig sektor
 • Tjenesteerfaring fra internasjonale operasjoner (INTOPS)

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. Forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt

Personlige egenskaper

 • Analytisk og helhetsorientert med god organisasjonsforståelse
 • Initiativrik, fleksibel og med høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Selvstendig, men jobber godt i team og er flink til å bygge tillit og gode relasjoner
 • Gode kommunikasjons- og fremstillingsevner, både skriftlig og muntlig

Lønn og vilkår

 • Stilling: Seniorrådgiver (kode 1364)
 • Lønn: kr 650 300 - 752 800 / lønnstrinn 70 - 77 i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 230 94 673

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger