Vil du være med å utforme Østlandets mest spennende og bærekraftige tettsteder?

Byggesaksbehandler By- og stedsutvikling

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å utforme Østlandets mest spennende og bærekraftige tettsteder?

Lillestrøm kommune har store ambisjoner. Vi skal legge til rette for utvikling og infrastruktur på en måte som gjør at kommunen evner å skape både en attraktiv by og livskraftige lokalsamfunn. I tillegg skal kommunen håndtere forventet befolkningsvekst på en bærekraftig måte. Dette skal gjøres gjennom tilrettelegging for boligbygging og innbyggervekst, sikre kvaliteten i by- og tettstedsutviklingen og bidra til god samhandling med utbyggere, innbyggere og næringsdrivende.   

Kommunalområdet By- og stedsutvikling er en del av tjenesteområdet Kultur, Miljø og Samfunn, og vil bestå av fem avdelinger: Geodata, Landbruk, Stedsutvikling, Byutvikling og Strategi og analyse.

Avdeling for stedsutvikling vil ha ansvar for arealforvaltning for Lillestrøm kommunes områder utenfor Lillestrøm, Strømmen og Kjeller. Lillestrøm kommune har tre større tettsteder som i regional plan er utpekt til å ha vekst i framtiden: Fetsund, Frogner og Sørumsand. I tillegg er Skedsmokorset som tettsted i en egen kategori som bussbasert tettsted av en størrelse som krever særskilt fokus for en bærekraftig utvikling. Tettstedene skal utvikles og fortettes med urbane kvaliteter, samtidig som tettstedenes ulike særpreg og identitet bevares. Fortettingstematikk og nybygging sett i sammenheng med jordvern, vil være noen av utfordringene i framtiden. Store samferdselsutbygginger vil prege flere av tettstedene i Lillestrøm kommune. Vedlikeholdsvekst og identitet i øvrige mindre tettsteder skal også håndteres i avdeling for stedsutvikling.

Stillingen som byggesaksbehandler ligger til avdeling for stedsutvikling, seksjon byggesak sted. Avdelingen består av to seksjoner, seksjon stedsplan og seksjon byggesak sted. Seksjon byggesak sted vil være bygningsmyndighet i seksjonens geografiske ansvarsområde og skal bidra til utvikling av gode tettsteder og gjennomføring av kommunens overordnede mål. Til stillingen vil det ligge ansvar for behandling av byggesaker og delesaker samt veiledning av innbyggere og utbyggere. Vi søker primært etter saksbehandlere med kompetanse innen byggesaksbehandling av større byggesaker i sentrum av byer og tettsteder, veiledning og forhåndskonferanser mv. i forbindelse med disse. Behandling av delesaker vil gjelde for hele Lillestrøm kommune, by og sted, men er underlagt avdeling for stedsutvikling. Stillingen vil bli en del av et tverrfaglig miljø med høy kompetanse der samhandling står sterkt.

Arbeidsoppgaver

Vi søker deg som har erfaring fra saksbehandling av bygge- og delesaker etter plan- og bygningsloven. 

I tillegg til behandling av bygge- og delesaker, vil avdelingen ha ansvar for utvikling og fornying av avdelingen samt deltagelse i endringsarbeid og prosjektarbeid.  

Kvalifikasjoner

Vi ønsker oss søkere med høyere universitets-/høyskoleutdanning innenfor relevante fagområder; arkitekt, ingeniør, jurist eller annen tilsvarende utdanning. Erfaring kan kompensere for ønsket utdanning. Søkere med relevant erfaring i behandling av bygge- og delesaker vil bli foretrukket.

Personlige egenskaper

Vi ønsker at du er serviceinnstilt og kommuniserer svært godt muntlig og skriftlig, kan arbeide selvstendig og ta ansvar, liker teamarbeid og samarbeid på tvers og vil bidra til gjensidig læring og kompetanseheving.  

Personlige egenskaper og holdninger vektlegges. 

Vi tilbyr

  • Høykompetent og bredt faglig miljø
  • Utviklingsmuligheter
  • Konkurransedyktig lønn
  • Svært godt arbeidsmiljø
  • Moderne IT-verktøy og gode systemer
  • God pensjons- og forsikringsordning
  • Aktivt bedriftsidrettslag
  • En unik mulighet til å være med på å bygge en ny kommune med ambisiøse mål om bærekraft og tettstedskvalitet

Kontaktpersoner

Ellen Anita Holterhagen
Seksjonsleder
Telefonnummer: 66938448
Mobil: 90218714