Vil du være med å uniformere norsk politi? Vi søker medarbeidere til to faste stillinger.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Politiets Fellestjenester

Avdeling Materiell og Logistikk består av seksjonene Plan fag utvikling (PFU), Polititeknisk materiell, Uniformer og bekledning, Transportmidler, Kunde og logistikk, samt Implementering. Avdelingen har ansvar for at politiet til enhver tid har materiell og tilhørende tjenester tilgjengelig for sitt politioperative arbeid. Dette innebærer forvaltning av eksisterende produktportefølje, produktutvikling og kvalitetssikring, samt kunde- og markedskontakt innenfor tjenesteområdet.

Til seksjon Uniformer og bekledning søker vi nå etter to medarbeidere.

Sammen med resten av avdelingen, forvalter medarbeiderne på seksjonen hele uniform- og bekledningsporteføljen til Politiet, Tolletaten og Kriminalomsorgen. 
Hos oss finner du en kunnskapsrik organisasjon og et solid fagmiljø som gir gode muligheter for egenutvikling, utfordrende arbeidsoppgaver og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø. 
Seksjonen består av skreddere, tekstilingeniør og designer. Vi brenner for faget og vet at symboleffekten av Uniform er stor og viktig for politiet. Hvis du er engasjert, liker faglige utfordringer og i tillegg verdsetter å jobbe med samfunnsnyttige oppgaver i en organisasjon i utvikling, da er dette jobben for deg. 

Hovedarbeidssted: Jaren

Arbeidsoppgaver:

 • Delta med teknisk kompetanse i anskaffelsesprosesser i et tverrfaglig team, i form av kravspesifikasjoner, beskrivelser og tegninger
 • Utvikling av nye produkter og videreutvikling av eksisterende produkter i samarbeid med leverandører og/ eller medarbeidere på seksjonen
 • Produksjons- og produktoppfølging hos produsenter/ leverandører
 • Delta på uniformsprøving ved Polithøgskolen, Tollskolen og Kriminalomsorgens utdanningssenter
 • Bistå med innspill til virksomhetsplaner, handlingsplaner og budsjett innen fagfeltet
 • Praktisk håndtering av eventuelle reklamasjoner
 • Gi faglige råd og veiledning til brukere i bruk av uniformer, størrelser og tilpasning
 • Kvalitet- og mottakskontroll av uniformsprodukter
 • Det må påregnes noe reisevirksomhet, både innenlands og utenlands

Kvalifikasjoner:

 • Tekniker eller ingeniør med design/ tekstil/ konfeksjon som hovedfelt, men god og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Vi mener også du bør ha god kjennskap til tekoindustrien nasjonalt og internasjonalt
 • Det er ønskelig med gode kunnskaper innen standarder og forskrifter, både nasjonale og internasjonale, samt kjennskap til offentlig forvaltning
 • God erfaring i bruk av databehandlingsverktøy og gjerne erfaring med tegneverktøy som Adobe Illustrator eller lignende
 • Relevant sømteknisk bakgrunn, kunne sy og reparere produkter er nødvendig
 • Du må ha bred, relevant erfaring med tekstiler, mønster og produksjon av bekledning
 • God formuleringsevne i norsk og engelsk er viktig pga korrespondanse med utenlandske leverandører
 • Du må ha plettfri vandel og kunne sikkerhetsklareres

Personlige egenskaper:

 • Du må kunne jobbe konstruktivt selv i hektiske perioder og med korte tidsfrister. Og du må alltid yte god service til brukere og kunder.
 • Som medarbeider i PFT er det viktig å jobbe målrettet på egenhånd og sammen med andre, og ha en positiv tilnærming til oppgaver og kollegaer. Du må være lagspiller og relasjonsbygger med god evne til å kommunisere på tvers av organisasjonen. Arbeidsoppgavene våre løser vi både i team og selvstendig. Du samarbeider godt og bidrar med erfaring og kompetanse både i faglige og tverrfaglige team. Vi gjør hverandre gode!

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb med varierte oppgaver, faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø i moderne og trivelige lokaler
 • Gode arbeidsbetingelser, medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK.no). Konkurransedyktige betingelser i henhold til Statens lønnsregulativ avhengig av kompetanse.
 • For å ivareta ønsket om mangfold i staten oppfordrer vi kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Søkere må være oppmerksomme på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om de ber om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette vil det i så fall bli varslet om

 

Kontaktpersoner

Elisabeth Stø Flatla
Seksjonsleder
Telefonnummer: 922 85 943

Hvem er Politiets Fellestjenester?

I løpet av de neste årene vil Norge få et bedre og mer moderne politi. Politireformen innebærer store og gjennomgripende endringer. Utviklingen av Politiets Fellestjenester (PFT) er et viktig virkemiddel i reformarbeidet. Flere og nye tjenester er tenkt lagt til PFT, og dette skal bidra til å frigjøre ressurser i politidistrikt og særorgan slik at de får mer kraft til de operative politioppgavene. PFT er politiets profesjonelle leverandør av etterspurte produkter og administrative tjenester. PFT er en pådriver for å utvikle et mer enhetlig politi gjennom innovasjon, standardisering og enhetlige løsninger. PFT er samarbeidspartneren som skaper stordriftsfordeler og synergier gjennom forpliktende samarbeid. 

Det er medarbeiderne i PFT som gjør det mulig å møte våre utfordringer og levere som lovet. Som medarbeider i Politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.