Vil du være med å ta Folkeregisteret til nye høyder?

DevOps søkes!

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Interessert i sammenhengen mellom utvikling og produksjon? Da vil vi ha med deg på laget!

Har du lyst å bruke kompetansen din til å endre et lite stykke Norge og virkelig kunne gjøre forskjell for både deg selv og andre? Sammen med mange gode, tøffe, hyggelige og flinke kollegaer kan du være med å bringe oss fremover i utviklingen av det mest moderne og innovative Folkeregisteret verden har sett.

Kan et Folkeregister være noe kult da?

Folkeregisteret, en del av Norges IT-grunnmur, holder orden på hvem du er og hvor du bor. Litt som Facebooks tryggere storebror, krydret med mange flere opplysninger og en god dose personvern. Folkeregisteret er hovedkilden til all personrelatert informasjon, og blir benyttet i en rekke private og offentlige prosesser. Vi har bygget nye løsninger, hvor vi samhandler digitalt med andre etater, og ved å automatisere saksbehandlingen er samfunnet umiddelbart oppdatert på det meste som har skjedd (når og hvor du flyttet, fått barn, giftet deg, kanskje skilt deg etc).

Siden alt går så fort nå for tiden og våre samarbeidspartnere har tenkt å tilrettelegge spennende tjenester for oss alle, øker også deres krav til hva vi leverer. 24/7 med tilhørende herligheter er derfor høyt på agendaen vår.

Etter 4 år med prosjekt modernisering Folkeregisteret nærme vi oss slutten, men du rekker fortsatt å starte i prosjektet, før dette sømløst blir overført til forvaltning. Vi har tenkt at fremtiden skal bli like lys og spennende, for det er fortsatt mye igjen å utvikle. Vi fortsetter i god ånd med tverrfaglige team, smidig metodikk og løpende produksjonssettinger med mye ansvar og initiativ.

Hypp på tekno

Vi elsker teknologi og er ikke redde for å ta i nye ting – det til tross for våre statlige gener! 

I front bruker vi moderne Javascript-rammeverk som React, Redux, Node m.m. Bak dette, en fleksibel mikrotjenestearkitektur bygget i Java, som kjører pent og pyntelig i et sett med OpenShift-noder. Vi distribuerer data ut til samfunnet på våre Atom feeds.

Vi har mange utviklere som jobber tett sammen, og som kontinuerlig integrerer koden sin ved hjelp av Git, Maven, Nexus og Jenkins. God kvalitet er viktig, og vi bruker bl.a. JUnit, Mockito, Spock, Cucumber og WireMock til å teste kodebasen vår. Når vi skal lage viktig søkefunksjonalitet bruker vi Elastic Search. Oversikten over alt vi skal lage har vi i Jira og Confluence. Vi dokumenterer både der, ved hjelp av Swagger og på GitHub.

Og du da?

Vi ser derfor etter deg som kjenner deg igjen i en verden som vår. Som har erfaring med javabasert mikroarkitektur og REST-grensesnitt og tverrfaglige team med ansvar for kontinuerlige leveranser. Du skjønner at i Folkeregisterverden lever du ikke i din egen boble, men er viktig for at hjulene i Norge skal snurre rundt. Du liker spesielt utvikling med DevOps-hatten på og har god peiling på hva det innebærer å sørge for at både to og tre utviklingsteam kan levere så effektivt som mulig helt ut i produksjon.

Info om prosessen

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.

Når du søker denne stillingen ønsker vi at du legger ved en utfyllende CV istedenfor at du skriver eller legger ved et søknadsbrev. Det er derfor viktig at du beskriver arbeidsoppgaver, ansvarsområder og resultater, samt annen relevant informasjon om hvert av dine arbeidsforhold og utdanning i din CV. Du vil bli bedt om å svare på noen spørsmål knyttet til din kompetanse og erfaring, og svarene dine vil sammen med din CV være utgangspunkt for vårt i den innledende selekteringsfasen.

Arbeidsoppgaver

 • utvikle mikrotjenestekomponenter, av både større og mindre karakter og/eller utvikle brukergrensesnitt, både eksterne og interne brukere
 • testdrevet utvikling, lettbent og smidig, med overtruffen kvalitet
 • løpende dialog med driftsorganisasjonen for å identifisere nye krav og kontinuerlig sørge for at utviklingsteamene går i takt med resten av organisasjonen
 • bidra til å sikre at kvalitet bygges i hele utviklingsprosessen, slik at løsningen til enhver tid er klar til produksjon og løpende overgang til forvaltning

Kvalifikasjoner

 • du har høyere relevant utdannelse på masternivå. Lang erfaring og stor faglig bredde kan kompensere for utdanningskravet
 • du må kunne dokumentere erfaring med systemutviklingsprosjekter eller forvaltning basert på Java med smidig metodikk, testdrevet utvikling og arbeid i tverrfaglige team
 • du må ha kompetanse og erfaring innen arkitektur fra minst en av følgende:
  • store IT-løsninger i komplekse virksomheter
  • tjenesteorientering, mikrotjeneste-arkitektur, m.m.
  • hendelsesorientert arkitektur
 • du har erfaring med OpenShift eller lignende containerbaserte løsninger som er viktig for DevOps-rollen
 • erfaring som utvikler er viktig, ettersom du kommer til å få brukt en del av tiden din til å utvikle
 • som DevOps er det viktig at du har erfaring med både utvikling og drift, for å være i stand til å kunne smøre maskineriet på en god måte
 • generelt er kjennskap til følgende teknologi bra: OpenShift, Maven, Git, Jetty, React, Redux, Node, Express, Jest, Mocha, JIRA, Confluence, Jenkins, JAX-WS, Atom-feeds, XML, SAML, JWT, Swagger, JSON-dokumenter og SOAP-tjenester

Personlige egenskaper

 • at folkene våre samarbeider godt, er viktig for oss. Du har derfor gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og deler gjerne av din kunnskap til andre, vare seg det er muntlig eller skriftlig
 • du er opptatt av å levere og med gode resultater
 • du er også strukturert med evne og vilje til å jobbe på standardiserte måter
 • men ikke minst er du initiativrik og selvdreven

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver/senioringeniør (kode 1364/1181) fra kr 800 000 – kr 860 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har seks måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Kontaktpersoner

Viveca Liodden
Underdirektør
Mobil: 414 38 998

Hvem er Skatteetaten?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 850 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Les mer om Skatteetaten og se flere ledige stillinger