Vil du være med å ta ansvar for Microsoft 365-tjenestene hos oss?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. juni, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Har du erfaring med Microsoft 365?

IT-avdelingen i Norconsults Konsernstab er ca. 30 medarbeidere som skal levere moderne og enhetlige løsninger med høy ytelse og tilgjengelighet. Vi bidrar til å utvikle systemer, prosesser og kompetanse som hjelper selskapets medarbeidere med å løse spennende oppgaver for våre kunder. 

Microsoft 365-produktene har en viktig rolle i våre medarbeideres arbeidshverdag, både de tradisjonelle Office-produktene men også i økende grad online-tjenestene som Teams, Yammer og SharePoint. Vi søker nå etter en person som kan være med på å ta ansvar for hvordan disse tjenestene kan fortsette å skape verdi for oss. 

Som applikasjonsforvalter/tjenesteeier legger du til rette for en hensiktsmessig og effektiv leveranse av tjenesten du er ansvarlig for. Målsetningen er at en systematisk forvaltning skal sikre bedre utnyttelse, bedre tilgjengelighet og lavere totale kostnader. Sammen med prosesseiere setter du rammene for brukerorientering, utvikling og finansiering. 

Dine arbeidsoppgaver vil være: 

 • Sikre at M365-produktene gjøres tilgjengelig for våre medarbeidere på en god måte 
 • Ha oversikt over applikasjonenes funksjonsområder og styre arbeid med tilpasninger som er nødvendige for selskapet 
 • Systematisere tilbakemeldinger, innspill, ønsker og behov fra brukere og koordinere oppfølging av endrings- og utviklingsaktiviteter mot leverandører 
 • Sikre riktig nivå på brukerstøtte, organisere kurs/seminarer ved behov.  
 • Administrere masterdata («MDM»), sikre personvern, sikkerhetsmodell og tilganger 
 • Utarbeide og følge opp forvaltningsplan og budsjett for tjenestene 
 • Sikre riktige avtaler med leverandører og styre oppfølging av disse 

For oss er det viktig at du:  

 • Har erfaring med drift og konfigurasjon av Microsoft 365-produktene 
 • Har kjennskap til og erfaring med ITIL-baserte arbeidsprosesser. 
 • Har erfaring med kundebehandling / support 
 • Er utadvendt og liker å omgås mennesker, sosialt sikker, komfortabel med presentasjoner  
 • Er initiativrik, nysgjerrig på ny teknologi og tar ansvar 
 • Er målrettet og resultatorientert 
 • Har god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk 
 • Det er en fordel med en universitets-/høyskoleutdanning. Relevant IKT-teknisk arbeidserfaring og forståelse vil kunne kompensere for manglende formell utdanning. 

Hos oss får du: 

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag 
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger 
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi  
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat 
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift 
 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser 
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.  

Innsendelse av søknad:

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet. 

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 400 medarbeidere som er stasjonert på 113 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktpersoner

Kjetil Arnold Bakke
Gruppeleder
Telefonnummer: (992) 6096

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 4000 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger